Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Shree Rājaśreya

  Literary Captain

ଦେହର ଭାଷି, ମନର କଥା

Others Tragedy

ଆସ, କହିଦିଅ ତମେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକା। ଜୀବନର ସାଥୀ। ଆରୁ କାହାକେ ଦରକାର ନେଇଁ ତମର ବିନା।

2    328 30

ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌

Others Tragedy

ଭେଲ୍‌ ସୁନି ପାରିଛୁ ବଛର ବଛର ଧରି ଗାଇ ଯଉଥିବାର ଗରାଲି ହେବାର ବିରହର ଗୀତ।

4    463 35