Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Nagesh Dhadve

आयुष्यात असं काहीतरी करा..जेणेकरून संधी स्वतःहून मिळेल

  Literary Colonel

Love Is Alike Gusset

Inspirational

At last beauty fades away.

1    14.2K 4

पावसाचा ठसा!

Others

पावसाचा ठसा!

1    1.4K 7

धुके

Others

धुके

1    6.6K 7

आईची व्यथा

Others

आईची व्यथा, भारतमाता

1    6.9K 6

आई म्हणजे काय?

Others

महत्व आईचे!

1    13.7K 9

वेदना काही, सहन होईना!

Inspirational

एका आईची कथा

1    6.8K 5

सौन्दर्य फुलती स्वर्गावर!

Others

सौंदर्य, स्वर्ग, प्रेम

1    1.3K 12

हरवलेलं प्रेम!

Others

हरवलेलं प्रेम!

1    1.4K 10

हरवलेलं प्रेम!

Others

REPEATED

1    174 7

तू तिथे मी!

Others

REPEATED

1    323 13

तू तिथे मी!

Others

तू तिथे मी!

1    1.2K 5

शब्द काही सुचेना!

Others

शब्द काही सुचेना

1    6.8K 4

26/11

Others

26/11

1    7.1K 2

वेदना काही सहन होईना

Others

एका आईची हाक

1    1.2K 3

आता, चिंता मिटली!

Others

आशा, समाधान

1    6.9K 3

जगावे! प्रतिबिंब पाहून!

Others

जगणे. प्रतिबिंब 

1    1.2K 1

वाट काट्यांची.

Others

वाट काट्यांची, भय

1    1.1K 1

प्रेयसी असावी तुज्यासारखी.!

Romance

प्रेयसी असावी तुझ्यासारखी , अपेक्षा

1    1.1K 2

सोसेल का हा तुला,दुरावा?

Others

सोसेल का हा तुला दुरावा

1    1.0K 2

वाट पाहीतो त्या दिसांची

Others

वाट पाहतो त्या दिसांची, आशा

1    1.0K 0

मन मोकळे, या तीरावर

Others

मन मोकळे या तीरावर

1    24 0

आयुष्य रंगून जावे

Others

आयुष्य रंगून जावे

1    1.2K 1

वाट पाहतो त्या दिसांची

Others

वाट पाहतो त्या दिसांची

1    1.2K 0

हरवलेलं प्रेम!

Others

हरवलेलं प्रेम

1    1.1K 1

या वीर जवानांसाठी!

Others

देशप्रेम, जवान

1    1.1K 1

सलाम त्या पाठीराख्याला!!

Others

सलाम, ईश्वर

1    1.3K 0

हे शरीर तुला अर्पण!

Others

समर्पण

1    1.3K 0

पावसाचा ठसा!

Others

पावसाचा ठसा!

1    1.3K 0

कलेच्या दुनियेत!

Others

कलेच्या दुनियेत

1    6.7K 0

बघ जरा स्वतःकडे !

Others

आशा, निराशा

1    1.2K 0

फक्त तू!

Others

फक्त तू , प्रेम

1    1.2K 2

करू नकोस घाई!

Others

करू नकोस घाई!

1    1.0K 0

थांब आता जरा!

Others

थांब आता जरा, जगणे

1    1.2K 0

सुखाची दिवाळी!!

Others

सुखाची दिवाळी

1    1.1K 1

जग म्हणे

Others

स्वार्थी जग

1    1.3K 1

आता थकलोया मी

Others

आता थकलोया मी 

1    1.4K 0

प्रेम अगदी कळी प्रमाणे असतं

Romance

प्रेम, नवता,परिपक्वता

1    6.5K 0

जगावे ते नकळत!

Others

जगणे

1    1.1K 0

होय ! मी असाच!!

Others

होय ! मी असाच !

1    1.2K 2

स्वप्न

Others

स्वप्न

1    6.9K 0

दोन शब्द तुझ्यासाठी...

Others

दोन शब्द तुझ्यासाठी..,प्रार्थना

1    1.1K 0

"मित्र" हवा

Others

मैत्री, मित्र

1    1.3K 0

मनीच मी घाबरतो!

Others

आयुष्य, भीती, मुक्तता

1    1.2K 0

शेवट

Inspirational

शेवट

1    1.1K 1

जगावे का मरावे ?

Others

जगावे की मरावे?

1    1.3K 2

मनी पारंबी फुटली

Inspirational

आयुष्ष्य, हुंडा, नवविवाहित

1    1.2K 0