Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Lina Dhal

  Literary Captain

ଅନୁମତି

Inspirational

ମିଶ୍ର ବାବୁ ପଚାରିଲେ କାଲି ରାତିରେ କୁଆଡେ ରହିଗଲୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲୁନି । ତମ ଅନୁମତି ନେବାଟା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ପୁଅ ଚଢା...

1    105 2

ପ୍ରତିଫଳ

Drama Others

ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଦି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା କଥା । ଭଲକାମ କଲେ କଣ ସତରେ ତମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭଲ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କି?

1    171 6

ଅନୁମତି

Fantasy Others

ମିଶ୍ର ବାବୁ ପଚାରିଲେ କାଲି ରାତିରେ କୁଆଡେ ରହିଗଲୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲୁନି। ତମ ଅନୁମତି ନେବାଟା କଣ ନିହାତି ଦରକାର ପୁଅ ଚଢାଗ...

1    457 19

ରେବତୀ

Inspirational

ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆସିଗଲା, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ ଏଥର ଭଲ ହେଇଯିବେ।

4    517 35

ମୋବାଇଲ

Inspirational

ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ବେଳେ ଲୋକ କଣ ଚଳୁ ନଥିଲେ।

1    330 18

ପରିଚୟ

Others

ମୋବାଇଲ୍ ଟା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇ ୟୁଟିୟୁବ୍ ଲଗେଇ ଲିପୁନ୍ ଦେଖଉଥିଲା 'ସତ୍ଯମେବ ଜୟତେ' ର ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ।

2    594 20

ନିରୀହ ପ୍ରଜାପତି

Inspirational

ଆଖିରେ ପାଣି ଭର୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ।ଏଇ ନିରୀହ ପ୍ରଜାପତି ଟିକୁ ଆସ୍ତେକିନା କୋଳକୁନେଇ ଗେହ୍ଲା କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି କଥା...

1    483 14

ବିଶ୍ବାସର ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ବ

Tragedy

ନିଜହାତରେ ଘରର ପ୍ରତୈକ କୋଣ ବିକୋଣକୁ ପରଖି ପରଖି ସଜାଡି ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ସେମିତି ତ...

2    468 53

ସେଇ ସ୍ବପ୍ନ

Others

ଏସବୁ କଣ ସ୍ଵପ୍ନ, ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତୁ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଟିକି ଦୁନିଆଟା। ଏସବୁ ଯଦି ସ୍ବପ୍ନ ତାହେ...

2    540 42