Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,KAUSHIK KUMAR Hota

Std ix, kerala public school, rairangpur, mayurbhanj.

  Literary Colonel

My School Great School

Others

It has a lovely little garden full of sweet flowers, I play here with my friends with its petals...

1    245 0

ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମାଆର ପଣତ

Others

ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଷେତରୁ ଚଷାଟା ଆଣେ ଯେବେ ଶସ୍ୟ ବୋହି, ଭା...

1    170 0

ନଇଁଗଲା ପାଦେ ମଥା

Others

ଦେଖି ତଥାଗତେ ନଗରୀ ବାସୀଏ ମେଳି ବାନ୍ଧି ଜମା ହେଲେ,

1    116 1

କଥାଠାରୁ କାମ ବଡ଼

Children

ତୁମପରି ଛୋଟ ପିଲା ବାଜି ଆଉ ଧରମା, ରଖିଗଲେ ନାମ ତାଙ୍କ ...

1    43 0

ସଂସାରେ ହେବା ମହାନ

Others

ପରକୁ ଆପଣା କରିଯେ ପାରିଲେ ଜଗତେ ପାରିବା ଜିତି

1    2 0

କାମ କରିଯିବା ମନ ଲଗାଇ

Others

କାଲି ପାଇଁ ଆଜି କରେ ସଞ୍ଚୟ, ବିପଦେ ଲାଗିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ

1    286 16

ନଇଗଲା ପାଦେ ମଥା

Others

ଏକ ପରେ ଆନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ ହୀରା, ମାଣିକ ଓ ମୋତି, ଦାମୀ ଉପହାର ...

1    84 2

ଶିଖିବା ଆପଣା ଛାଏଁ

Inspirational

ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଶିଖିବା ସଞ୍ଚୟ ଝଡଝଞ୍ଜା ଆସୁ ଯେତେ, ଗଛଠୁଁ ଶିଖିବା ଦାନଶୀଳଗୁଣ ...

1    340 38