Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,ସୁବ୍ରତ ପାତ୍ର

ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ହିଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ।

  Literary Captain

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପ୍ରେମୀ ଟିଏ...

Romance

ନଦୀ ସାଗରକୁ ଖୋଜୁଛି ଯେମିତି ତୁମେ ବି ମତେ ସେମିତି ଖୋଜ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପକାଅ ମତେ, ଆଉ ଢ

1    0 0

କଥା ଥିଲା!

Romance

ସେଇ କଥାଟି ଯୋଉ କଥା ଭୁଲିଛି ଭୁଲିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭୁଲଉ ଥାଏ ନିଜକୁ ବୁଝଉ ଥାଏ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ମୁଁ

1    0 0

ବିଚରା ଜୀବନ

Abstract

ତା ମନରେ ଥିବା ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସର୍ବହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତା

1    415 52

ଭାବନା

Romance

ମୋର ବେରଙ୍ଗି ହୃଦୟରେ ଆଉ ଦେବ କିଛି ପ୍ରତିଶୃତି

1    194 52