@jma30uix

Srimani Priyadarsini
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

31
Posts
22
Followers
1
Following

ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମରେ....!🌸

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 22 Jul, 2020 at 03:09 AM

ଉପହାର ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ପତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଟିଏ ଦେଇଥିଲେ । ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଜଣକ ସେହି ଶାଢ଼ୀ ରେ ବର୍ଷ ଯାକ ସହିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଅଲିଭା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ ।


Feed

Library

Write

Notification
Profile