@jk5cluu1

Anup Salgaonkar
Literary Colonel
23
Posts
52
Followers
0
Following

शब्द ब्रम्ह आहेत. हे विश्वच ध्वनिनिर्मित शब्दांच आहे. जिथे शब्द संवाद साधतात, शब्द हास्य खुलवतात, शब्द गालावर ओघळतात, शब्द व्यक्त होतात, शब्द ठाव घेतात, शब्द चित्र रंगवतात, शब्द निःशब्द होतात. लिहिणे हा एक प्रवास आहे आणि तो माझ्याकडून असाच अविरत चालू राहील. ई मेल : salgaonkar.anup@gmail.com

Share with friends
Earned badges
See all

No Blogs contents found in English, please change the language.

Feed

Library

Write

Notification

Profile