Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,AJAYAPRAKASH SAHU  


ଖଜୁରୀ ଗଛର ଛାଇ

Inspirational

ତଥାପି ମଣିଷ ଚେତା ଫେରୁ ନାହିଁ କରୁଛି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ....1    6.5K 7

ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା

Others

ଯେଉଁଠାରେ ରୁହ ପ୍ରିୟା ବିତୁ ସୁଖେ ଦିନ କାନ୍ଦି ପଛେ ଥକି ଯାଉ ମୋ ବେନି ନୟନ ।1    1.3K 7

ମଦ

Inspirational

ତୋ ପାଇଁ ଉଜୁଡେ କେତେ ସୁନାର ସଂସାର କେତେ ନୟନରୁ ଝରେ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ।1    6.9K 5

କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣ

Inspirational

କୁରୁସଭା ସ୍ଥଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳଇ ଏଠି...1    6.8K 6

ମୋ ଜୀବନ ସଢ଼ୁ ନର୍କରେ

Romance Tragedy

ଭୂଲିଗଲ ପ୍ରିୟା କେତେ ଗପିଛନ୍ତି ବସି ଆମ ଘର ଛାତରେ ଚିର ବସନ୍ତର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ବାଜୁଥିଲା ଆମ ଦେହରେ ।1    7.1K 8