Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Dr. Krushnakumari Tripathy  

"Literary Captain"


ବର୍ଷା

Inspirational

ତୁମଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାର ଆଜନ୍ମ ପିପାସା।1    6.4K 10

ଝିଅପାଇଁ ଘରଟିଏ

Others

କେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମୋ ନିଜର କୋଉଟା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ । ତାର ନିଜର ତ ଏ ସବୁକିଛି।1    6.7K 9

ଅକୁହା ସତ୍ୟ

Inspirational Others

ଚିର ନିଦ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସାହାରା ଖୋଜୁଥିବା କ୍ଲାନ୍ତ ଆଖି ବଡ ଘରର ବଡ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବଡ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ବନ୍ଦ ହୁଏ।1    13.2K 4

ଆତ୍ମକଥନ ହୃଦୟର

Inspirational Others

ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି କରିବାକୁ ହୁଏ ସବୁକିଛି,ନୂଆକରି ନୂଆଦିନ ପାଇଁ ବଂଚିବା ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରର ଏ ପୃଥୀବିଟାକୁ ଆଉ କିଛିଦିନ ପାଇଁ।1    6.7K 8

ବୋଉ

Inspirational

ଏସବୁ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତର କଥା, ହେଲେ ଆଜି ବସି ଯେବେ ଚିନ୍ତାକରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଛି କେବେ ଯେ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି.......1    7.0K 6

ଶବ୍ଦ

Inspirational

ଶବ୍ଦ କିଛି ଅକ୍ଷରର ସମାହାର କେବେ କେବେ ବୁଝା ଆଉ କିଛି ଅବୁଝା ଅକ୍ଷର ପରିପାଟିରେ ବେହେରଣ ହୋଇଥିବା1    6.9K 8