Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Zaverchand Meghani

  Literary Colonel

પ્રભુ પધાર્યા ૨૭

Classics

ક્યાંઈક ઓળખી પાડશે તો આંહીંથી હજુ મને પાછો ધકેલશે. ઓ મારા બાપ! એ તો પાસે આવતો લાગે છે. લશ્કરી સી.આઈ....

18    7.2K 22

પ્રભુ પધાર્યા- ૨૬

Classics

"બાકીનું પીમના બાળી ભસ્મ કરવું છે, શત્રુઓને હાથ કોઈ સરંજામ જવા દેવો નથી." ભસ્મીભૂત ધરાની લશ્કરી સૂચન...

8    7.1K 18

પ્રભુ પધાર્યા ૨૫

Classics

મોલમીનથી નાઠેલી ચીની સ્ત્રીઓ, તેમણે દૃશ્ય જગતમાં જે ગુમાવ્યું હતું તે તો દેખાતું હતું, પણ અદીઠી રહી ...

5    7.7K 28

પ્રભુ પધાર્યા -૨૪

Classics

'ચીનને જાપાન સામે જીતવા-ઝઝૂમવા માટેનો શસ્ત્રસરંજામ પહોંચતો કરનાર એ એક માત્ર વ્યવહાર-કેડાને જાપાન છૂં...

5    7.6K 24

પ્રભુ પધાર્યા ૨૩

Classics

મને લાગે છે કે હું દિવસે દિવસે સૌને માટે આંહીંનું 'ડસ્ટબીન' (કચરો નાખવાની સુધરાઈની પેટી) બનતો જોઉં છ...

3    7.4K 23

પ્રભુ પધાર્યા - ૨૨

Classics

'નીમ્યાના લુપ્ત થયેલા દાંપત્ય-સંસારની લપમાં કદી ઊતરતા નહીં. પોલીસે પણ હવે નીમ્યાના ઘર ફરતી મોડી રાતન...

6    7.5K 20

પ્રભુ પધાર્યા ૨૧

Classics

રતુભાઈ ખનાન-ટો આવ્યો અને મા-હ્‌લાને નમન કરી કહ્યું : "કેમ અમા ! પૈસાનો જબરો સંઘરો કર્યો લાગે છે?" 'અ...

7    7.5K 22

પ્રભુ પધાર્યા -૨૦

Classics

'મૂંઝાયેલો શિવ મશ્કરીની શરવૃષ્ટિએ વીંધતો બહાર નીકળ્યો. જઈને જુએ તો બગલમાં નાનું પોટકું લઈને બાઈ વસ્...

12    7.5K 20

પ્રભુ પધાર્યા ૧૯

Classics

માળાની સમાપ્તિ થતાં સુધી નરબદા ડોશીએ વાતને પચાવ્યે જ રાખી, પણ વાત કરનાર આ પાડોશણના ગયા પછી એના અંતરમ...

3    7.4K 21

પ્રભુ પધાર્યા - ૧૮

Classics

'મૃત્યુને ચોવીસેક કલાક થઈ ગયા હતા. એક તરફ ખાંઉ [૧] (શબની પેટી) બનતી ગઈ ને બીજી તરફ શબને સુગંધી જળે ન...

4    7.7K 23

પ્રભુ પધાર્યા ૧૭

Classics

પોતે એકલી ઘરનાં બાર બીડીને ઘૂંટણભર બેઠી બેઠી રડતાં રડતાં એક જ વાક્ય બોલતી હતી: 'મખાં નાંઈ બૂ : મખાં ...

2    7.2K 22

પ્રભુ પધાર્યા - ૧૬

Classics

'એ ખૂન અણપકડાયું જ રહ્યું. પણ તે પછી માંઉ-પૂ વધુ ને વધુ એદી બનીને બેસી રહેવા લાગ્યો; પરસાળમાં ચટાઈ પ...

6    7.6K 15

પ્રભુ પધાર્યા ૧૪

Classics

"મારા બેટાઓ ! શું ફાટ્યા છે આ બર્મી મજૂરો !" શાંતિદાસ શેઠની ફરિયાદ સૌથે વધુ સખત હતી, કારણકે એના વ્યા...

8    7.7K 18

પ્રભુ પધાર્યા - ૧૩

Classics

'ટીકલ' એટલે લગભગ દોઢ તોલાનું વજન થાય. માંઉ-પૂ વીંટી ખરીદી ગયેલ ત્યારે તોલે જોખેલ, હવે પાછી લેતી વખતે...

5    7.3K 14

પ્રભુ પધાર્યા - ૧૨

Classics

'ફુંગીના મૃતદેહને મસાલા લીંપી, સુગંધી દ્રવ્યો છાંટી, નક્શીદાર સુખડની પેટીમાં ત્રણેક માસથી મુકવામાં આ...

4    7.5K 21

પ્રભુ પધાર્યા ૧૧

Classics

'હેમકુંવરબહેનને પણ હવે તો ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે બેએક વર્ષ સુધી પતિને કોઈએ પોપટ કે ઘેટો બનાવી મૂકેલ નથી....

8    7.6K 27

પ્રભુ પધાર્યા - ૧૦

Classics

આ સ્ત્રી ! ગુજરાતી સાડીનું અંગઓઢણું, છૂટી વેણી, કપાળે કંકુનો ચાંદલો : આ કોણ ? મોં બર્મી, વાણી ઇરાવદી...

7    7.4K 27

પ્રભુ પધાર્યા - ૯

Classics

ફ્યાજીનાં મંદિરો ફરતાં પાંચ-પાંચ દસ-દસ મઠોનાં ઝૂમખાં આવેલાં હતાં. પ્રત્યેક મઠમાં ફુંગીઓની મોટી સંખ્ય...

6    7.3K 22

પ્રભુ પધાર્યા - ૮

Classics

'હેમકુંવરબહેનનું હૈયું અધ્ધર આકાશે ચડી ગયું. બાબલાને લઈને નીમ્યા કોણ જાણે ક્યાં ચડી ગઈ. ગોતાગોત થઇ પ...

6    405 19

પ્રભુ પધાર્યા 7

Classics

"તમે તે શેઠ, અમને શું ઢોર ધારો છો? અમારા પેટમાં ઝેર શા સારુ રેડો છો? અમે બે હજાર માઇલથી આંહીં એક ફક્...

3    7.2K 24

પ્રભુ પધાર્યા-૫

Classics

'કાઠિયાવાડમાં કેળવણી અને બેકારી બંને બહેનપણાં સાધીને આગાળ દોડતાં હતાં. રંડવાળ માતાઓએ ઉછેરેલા અને જ્ઞ...

8    7.5K 23

પ્રભુ પધાર્યા-૪

Classics

'બર્મા બ્રહ્મદેશીઓનું જ છે અને એ હંમેશાં તેમનું જ રહેશ એવો એક વધાઈનો સંદેશો લઈને આ બડા સરકાર-પ્રતિનિ...

7    7.4K 16

પ્રભુ પધાર્યા - ૩

Classics

'તો જા બ્રહ્મીનું ઘર માંડ', પેલી કહે કે 'એમ? હવે પંદર વરસે તું મને જવાનું કહે છે? મેં તારી સાથે પરણત...

5    7.3K 21

પ્રભુ પધાર્યા - ૨

Classics

'એકાદ વૃષ્ટિ, એકાદ ઝાપટું, એકાદ આછેરી ઝરમર પણ આકાશ ન વરસાવે ત્યાં સુધી એણે વર્ષની આબાદીનો કોલ આપ્યો ...

11    6.6K 16

પ્રભુ પધાર્યા-૧

Classics

'ગુજરાતી યુવાનોને પણ બ્રહ્મી યુવતીઓએ રૂડી રીતે રોળ્યા. બપોર સુધી આ રાષ્ટ્રોત્સવમાં ઘૂમતા ડૉ. નૌતમને ...

7    7.4K 24

આત્માની એરણ ઉપર

Classics

અપરાધીને દેખી તું હસે છે ? તિરસ્કાર કરે છે ? જેને ભૂલી જવા માટે તું હજારો રૂપીઆા ખર્ચવા ખુશી હોય એવુ...

2    7.3K 19

તણખો ક્યાં હતો?

Classics

'પોતાની માતૃભાપાના પુનરુત્થાનનો પડો વજાડવા એક માણસ ઊભો થયો. એનું નામ ઓટો પીક: માતૃભૂમિ ઝેકોસ્લોવેકીઆ...

2    7.6K 24

વિદુષક : કંપોઝીટર

Classics

મારો બાપ (જેનું ખરૂં નામ મને લાગે છે કે કૌફમાન હતું) તે તુર્કસ્તાનના ગવર્નર-જનરલ અને એમની દાસી દારીઆ...

3    7.3K 14

વ ડ વાં ગ ડું

Classics

યંત્રની કીકીઆરી બોલી, માનવીએ લખવા માંડ્યું અને એ એકમાંથી મને સેંકડો હાડપીંજરો નીકળતાં, લથડીઆાં લેતાં...

5    7.3K 18

ત્રણ જીવતા ગડૂદિયા

Classics

'ચીનના પ્રદેશોને ચાંપતું ચાંપતું જાપાની સૈન્ય કતલ ચલાવે જાય છે. એક ઠેકાણે ચીની મોરચા એ શત્રુઓની રૂકા...

3    7.6K 25

ખંડેરો બોલે છે

Classics

ઇતિહાસલક્ષી મારી નજર તો એ ગુફા–મંડળમાંના પેલા મહાન સંથાગારને શોધે છે, કે જેનું લોકદીધું નામ છે 'એભલ-...

8    7.5K 15

તમારી પત્નીઓ લખે તો

Classics

'સાહિત્ય–જગતના મહાજનો એમની કૃતિઓમાં જ દેવતાઓ દેખાય છે. એમના સત્ય જીવનની માટી તો એમની સ્ત્રીઓના પગે અ...

3    7.4K 22

પત્નીના પ્રણયસુખને ખાતર

Classics

મોંપાસાએ તો ગરીબ અને નિરક્ષર ખારવા−જીવનની કથા દોરેલી છે: દરિયાઈ ખેપમાં ક્યાંક ડૂબી મુએલો મનાએલો ખલાસ...

4    7.4K 18

કલાકારનું વેર

Classics

“મારી પ્યારી જોન ! વ્હાલસોયી એન્તોને ! આપણને રાજકુળ જોડે પિછાન થશે. આપણે ધન્ય બનીશું. સુખી થઈશું." ...

5    7.2K 23

જીવતો દફનાયલો !

Classics Crime

મુની પર ફરીથી કામ ચલાવવામાં આવ્યું: અને જ્યુરીએ એને નિર્દોષ જાહેર કર્યો. છતાંય મુની કેદમાં સડે છે. એ...

7    7.1K 20

મોતની અંધાર-ગલીમાંથી

Classics Romance

'બંધવા, તારો જાન ન ચાલ્યો જાય ત્યાં સુધીને માટે તને ફાંસીને દોરડે લટકાવવામાં આવશે. પ્રભુ તારા આત્માન...

10    7.1K 26

નવને વળાવ્યા

Classics

૧૯૧૫ના ઓક્ટોબર માસની ૨૬ મી તારીખે અમે એને તુરંગમાં તેડવા ગયા. કોટડીમાં દાખલ થતાં જ એ ઊભો થયો. બેઠી દ...

4    7.4K 28

માનવપ્રેમી સાહિત્યકાર !

Classics

'ગોર્કી' નામના તખલ્લુસથી જગતભરમાં જાણીતો બન્યો છે. ને પોતાના વિરાટ રાષ્ટ્ર રશિયાના યુગપ્રવર્તક સાહિત...

6    6.9K 16

સાહિત્યકારની સ્ત્રી !

Classics

આજે સુવા જાઉં તે પહેલાં મારે તને નિર્દય અને ઠપકાભર્યો જણાતો એકાદ શબ્દ લખવા બેસવું પડે છે તેથી મને અત...

3    7.3K 19

વતનનો વિરાટ

Classics

'એ સાઠ હજાર સોનૈયા ન કવિને પહોંચ્યા કે ન કવિની પુત્રીએ એનો સ્વીકાર કરવા જેટલી તુચ્છતા બતાવી. ' ઈરાનન...

4    7.8K 25

વીણાને નહિ વેચું

Classics

“મારી વહાલી એક વીણા હું નહિ આપું. બીજું બધું જ ક્રાંતિના ચરાણોમાં ધરું છું. નવા પંથ પર પ્રયાણ કરવા ત...

4    7.7K 21

એ સલ્તનતને ઉખેડનાર !

Classics

'અબ્દુલ હામીદની જુલ્મજહાંગીરીના એ દિવસોમાં 'મુક્તિ’ અને 'દેશભક્તિ” શબ્દોનો ઉચ્ચાર માત્ર ફોજદારી અપરા...

3    7.8K 19

હીનતાની તલવાર નીચે

Classics

ઇંગ્લાન્ડનાં કિનારાને હું તુરતમાં જ સલામ કરીશ. હીનતાની સતત લટકતી તલવાર નીચે જીવનભર જીવવા હું ના પાડુ...

2    7.5K 21

નીતિને નામે

Classics

'એને જે સ્ત્રી છે, તે ધર્મક્રિયા મુજબ પરણેલી નથી, એટલે કે રખાત છે. આટલા સારૂ ગોર્કીને તિરસ્કારો, નીચ...

2    7.3K 20

મૃત્યુ મરી ગયું રે લોલ

Classics

નાચતી અગ્નિઝાળાના કીકીઆાટા વચ્ચે પ્રવાસીઓ ગુલાબી નીંદર કરતાં હતાં. ખલાસી નૌજવાનોએ આગની સામે મુકાબલો ...

1    7.0K 19

દુખીનું દુખ દુખી જ સમજે

Classics

'ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાને, એક દુખીયારને બીજો દુખીયારો જ સમજી શકે છે. એક સુંદર લઘુકથા મેઘાણીની કલમે.'

2    7.6K 28

એના પગની પાની !

Classics

એને પોતાના પગની પાનીઓ લૂછતી દીઠી: શાની સાથે ? પિયાનો ઉપર ઓઢાડેલ એક તાડપત્રીની સાથે: જે તાડપત્રી પર ત...

4    7.6K 23

ચોપડીઓનો ચોર

Classics

'જુવાન આરોપી, યુનીવર્સીટીના પુસ્તકાલયમાંથી તેં આઠ વાર પુસ્તકો ચોર્યા, એવો હું તારા પર આરોપ ઘડું છું....

2    7.7K 19

રંગમાં ભંગ

Classics

દેવકન્યાના ઝળાં ઝળાં પોશાકમાં મરિયમે 'મેરી લડકી'ને તેડી લઈ સ્ટેજની વીંગ પછવાડેના એક ખૂણામાં ઊભે ઊભે ...

2    7.8K 22

મારા પુત્રની ઈજ્જત

Classics

“મારા પુત્રને તમે ભલે ઠાર કરી નાંખ્યો. પરંતુ તમે એની ઈજ્જતને – મારી ઈજ્જતને – મારા કુળના ભૂતકાળની તે...

2    7.6K 19

રોજ સાંજે

Classics Tragedy

રોજેરોજ સાંજે : મા દીકરી આવે છે, ગલીને નાકે ઊભી રહે છે. છાપખાનાની બારીઓમાં ચોરને શોધે છે, ને છુટ્ટી ...

2    7.1K 16

જાતભાઈઓ !

Classics

'તાનાજી કોઈક દિવસ એ પ્રેસનો માલિક બને તો? વૈર વાળશે ? પોતાના જાતભાઈઓને ગોઠવશે ?' એક જાતિવાદની કહાની ...

2    7.3K 16

દીકરાની મા

Classics

વિધવા મજુરણ વિચારમાં પડી જતી: કારખાનેથી થાક્યો પાક્યો આવેલ દીકરો પાછો ક્યાં જતો હશે ? કોઈ છોકરીઓની સ...

7    7.2K 19

જીવન–વાટ

Classics

'ગામડામાં એ પાપ-કર્મ પતાવવું અઘરૂં હતું. માબાપની ફજેતી થાય ! પાછી હું શહેરમાં ચાલી ગઈ.' એક ગર્ભવતી ...

5    7.2K 22

હું કોણ છું?

Classics

કાયદો: એક ફાંસીને માચડે લટકતા માનવીને રૂપે ! બીજી મેં દીઠી દૌલત, તમારી દૌલતઃ ટાઢ અને ભૂખમરાથી મરી ગએ...

5    7.3K 22

થોડુંક અંગત

Classics

કલકત્તાની નોકરી છોડીને કાઠિયાવાડમાં આવ્યો હતો. સ્થિર થવું હતું. ખેતીના ઉધામા ચડ્યા, વ્યાપારી સ્વજનો ...

7    7.5K 18

૧. કાળજું બળે છે

Classics Crime

એ છે કોઈ પણ ગુનો કરનારને મનાવવાનો મંત્ર. એણે ગુનો કર્યો હશે તો કદી મહીના (સોગંદ) નહિ ખાય, કદી મહી —એ...

2    7.5K 24

માણસાઈના દીવા 17

Classics

'છોકરો તો બાપડો એની મા આગળ બચોળિયું લાગે છે. ભજનો ગાતે ગાતે લગાર વળી એણે ચોરીનો સ્વાદ લીધો; બાકી, કં...

18    7.0K 18

માણસાઈના દીવા 16

Classics

"મારાથી એ કેમ જોવાય ? એ પકડાય, પોલીસ અમારે ઘેર આવે, લબાચા ચૂંથે, એને બાંધીને મારતા મારતા લઈ જાય ... ...

9    6.9K 11

માણસાઈના દીવા ૧૫

Classics

'પછી ૧૯૨૯માં વ્યારા તાલુકામાં દારૂ – નિષેધની ચળવળ માટે ફરતા હતા, ડોસવાડા ગામે સભા હતી' મેઘાણીની કલમે...

8    7.4K 14

માણસાઈના દીવા 14

Classics

મહીકાંઠાના રાસ ગામમાં એક વાર મહારાજને ભાળ મળી કે શનિયાના છોકરાને કૂતરું કરડવાથી છોકરો લાંબા કાળના મં...

5    7.2K 16

માણસાઈના દીવા ૧૩

Classics

પછી રવિશંકર મહારાજ પોતે સાંપરાની તેમજ નજીકમાં બીજાં બે ગામની હાજરી કઢાવી નાખી. ને ફરી એક વાર મહારાજ...

5    7.4K 14

માણસાઈના દીવા 12

Classics

રાવણિયાના ઘરમાં રહી. એ બીજું ઘર જોશીકૂવા ગામના બીજા કોઈ પામાં હોત તો નજરથી દીસતી વાત બનત; મોતી બારૈ...

5    7.0K 14

માણસાઈના દીવા ૧૧

Classics

'અન્યાયી વેરા સામે 'ના–કર'ની લડત ઊપડી. મહીંકાંઠો મહારાજ સંભાળતા હતા; રતીભાર પણ ઘરવકરી અગર એક પણ ઢોર ...

3    6.9K 18

માણસાઈના દીવા 10

Classics

"ચાલ, આમ આવ!" ફોજદાર સાહેબે દરગાહ પર પોતે એકઠા કરેલા શકદારો પૈકીના એકને આગળ બોલાવી એના હાથમાં ચપટી ચ...

10    7.3K 17

માણસાઈના દીવા ૧૦

Classics

'એકાંતે તું મને ભાંડવી હોય એટલી ગાળો ભાંડી લે; હું એક શબ્દ પણ નહીં બોલું, પણ ભલો થઈને તું મને બહાર ગ...

12    7.1K 16

માણસાઈના દીવા 9

Classics

ગામેગામ—કઠાણામાં, ખટલાશમાં ને સારોલામાં—લોકોને કહે મહારાજે જાહેરમાં દારૂ બાળ્યો હતો. ને એ દારૂના ભડક...

11    7.0K 16

માણસાઈના દીવા ૮

Classics

'ખોડિયાના હાથમાં બંદૂકની નાળી નોંધેલી જ રહી ગઈ છે. ભડાકો થતો નથી. ધુમાડાની શેડ પણ નીકળતી નથી.' ડાકુઓ...

8    7.6K 25

માણસાઈના દીવા 7

Classics

મૂંગા મૂંગા જ બેઉ જણા જ્યારે બોરસદથી કાવીઠાને સીમાડે પહોંચ્યા ત્યારે રાત પહેલા પહોરને ગળી જઈ બીજા પહ...

4    6.9K 16

માણસાઈના દીવા-૫

Classics Others

જુવાન ભીખાને બહાર કાઢવામાં આવ્યો; અને મહારાજના હાથમાં એને સોંપતાં અમલદારે એટલું જ કહ્યું : "મારું સર...

4    7.6K 14

માણસાઈના દીવા-૪

Classics Others

'ચોરીલૂંટો કરો છો ? શીદ કરો છો ?' પણ યજમાનોએ જ આગળ આવીને જ્યારે જ્યારે ગોર મહારાજને ખોળે પેટનાં પાપ ...

7    7.3K 15

માણસાઈના દીવા -3

Classics Others

'તે હુકમ પોતાની સાથે લઇને બ્રાહ્મણે ફરી ચોવીશ ગાઉની વળતી મજલ આદરી. રાતમાં ભાદરણ પહોંચીને ફોજદારને સૂ...

12    7.2K 21

માણસાઈના દીવા-૨

Classics Others

'૪૨ના ઑગસ્ટની ૯મીએ હિંદમાં બળવો જાગ્યો હતો, નવા કેદી તરીકે રવિશંકર મહારાજ સાબરમતી જેલમાં ઝડપાયા હતા....

8    7.3K 22

માણસાઈના દીવા-૧

Classics Others

મધરાતે સરસવણી પહોંચીને મુસાફરે તરત ગામ લોકોને જાગ્રત કર્યા હતા. પણ સરસવણી પર તો તે રાતે કોઈ લૂંટારુ ...

11    7.7K 25

'ઓ ગિરનાર !'

Classics

'અમદાવાદનો બાદશાહ મહમદશા લશ્કર લઈને જુનાગઢ પર ચડાઈ કરે છે, અને રા'માંન્દ્લીકને બંદી બનાવી અમદાવાદ લઈ...

9    348 17

હું શુદ્ર છું

Classics

મેં ધરાઇ ધરાઇને રાજવળાનું સગપણ માણ્યું છે. ગંગાજળિયા રા' રાજવળામાં થાળીમાં જ ઝેર અપાય છે એમ નથી; હેત...

5    7.2K 21

મું સંભારીશ માંડળિક

Classics

'તે બુઢ્ઢી નાગબાઇ આજ મહેમાન વગરની જમી નથી. કોઇ અતિથિ આવ્યું નથી. મહેમાનની વાટ જોઇ જોઇ બપોર ચડ્યા છે....

7    321 13

દોસ્તી તૂટી

Classics

એનાં સફેદ ભવાં રૂપાનાં પતરાં સરીખાં, ફરફરતાં હતાં. એની ગઢપણે લબડી પડેલી ચામડીમાં પણ લોહી ચડી ચડી ઊકળ...

10    7.5K 16

સુલતાનનો મનસૂબો

Classics

જ્યાં જ્યાં સુલતાન વિચર્યા ત્યાં ત્યાં આવાં વેરાન પડેલાં સ્થાનોનો એણે દિવસ વાળ્યો. એણે કહ્યું :એક પણ...

8    256 11

છેલ્લું ગાન

Classics

બિરદોને ઝીલતો રા' પૂરેપૂરો લહેરમાં હતો. એના મોં ઉપર ગાંભીર્યની રેખા જ રહી નહોતી. પ્રજાવત્સલ અને લોકપ...

9    7.3K 15

નરસૈયો અને રા'

Classics

'મહારાજ ! નરસૈયાએ કેર કર્યો છે. ઢેઢવાડે જઇ કાલ રાતે કીર્તનો કર્યાં છે. ને એની રખાત રતનબાઇનું રાતમાં ...

8    330 13

સૂરોનો સ્વામી

Classics

કાળંધરીના ઘૂનામાં કાળીનાગ ગાયોને પીવાનાં જળકમળ ઝેર ઝેર કરે છે તેને વાલોજી નાથશે શી રીતે કેદારો સાંભળ...

11    6.9K 19

ચકડોળ ઉપર

Classics

'નરસૈ મહેતાએ નાણાં સ્વીકારી લઇ એક કાગળના કટકા ઉપર હુંડી લખી દીધી કે 'શેઠ શ્રી શામળાજી ! રૂપિયા આટલા ...

7    391 14

નરસૈયો

Classics

એ ચલીસેક વર્ષનો છતાં પચીસથી વધુ લાગતો નહોતો. એના હોઠ કશુંક ગાવા તલખતા તલખતા જોરાવરીથી ચૂપ રહેતા હોય ...

7    7.4K 21

કસૂંબાનો કેફ

Classics

'સ્ત્રી અને અફીણના નશામાં ચૂર રહેનાર રા'માંડલિક પોતાની ફરજ પ્રત્યે બેભાન બન્યા છે, ત્યારે કુંતલ દે ત...

7    417 20

મહમ્મ્દ બીઘરો

Classics

લીલી ને સફેદ ધજાઓ એ ગામનાં ઝાડ પર પંખીના ટોળા જેવી ઊડતી હતી. રસુલપૂરામાં કોલાહલ નહોતો. ગામ પોતે જ જા...

10    7.4K 20

ફરી પરણ્યા

Classics

'એક કરતાં એકવીસ રજવાડાં પોતાની પદમણીયું જેવી પુત્રીઓ રા' ગંગાજળિયાને માટે ઓળઘોળ કરવા તૈયાર છે. ને ખમ...

4    361 20

હાથીલાનો નાશ

Classics

રા'ને પોતે સંતાન નહોતી આપી શકી. પણ સંતાન હોવું જોઇએ એવો આગ્રહ વારંવાર પોતાના તરફનો જ હતો. રા' જેમ જે...

5    7.0K 23

ગૂજરાતના દરવેશો

Classics

એકલા વિદ્વાન હોવાનો એ બૂરો અંજામ : કે ફકીર પોતાપણું ભૂલી ગયો. ને એણે માળવાવાળા એ દોસ્તને ખાતર ખુદાના...

7    468 22

નાગાજણ ગઢવી

Classics

નાગાજણ, છોરૂની ઝંખના ઘરધણીના મનનું અમૃત છે, પણ રાજધણીના જીવતરનું હળાહળ ઝેર છે. કુંતાદે રા'નો ફરી વીવ...

6    7.1K 19

પાછા વળતાં

Classics

'દ્રોણ ગુરુએ શુદ્ર કહી તરછોડેલો એકલવ્ય જે ઠેકાણે ગારાની ગુરુ-મૂર્તિ માંડીને અજોડ બાણાવળી જોદ્ધો બન્ય...

7    467 21

પૂજારીનું માનસ

Classics

સસરા પ્રજાપતિનો શાપ હતો. સતાવીસમાંથી એક રોહિણી રાણી પ્રત્યેના એના પક્ષપાતને પરિણામે મળેલો એ શાપ હતો....

4    7.3K 16

અનાદર

Classics

'દેરું તૂટ્યું હતું. ત્રણ ત્રણ વાર તેના ઉપર વિધર્મી પરદેશીઓના પંજા પડયા હતા. તો પણ પુરાતન પરંપરા તૂટ...

6    240 11

સોમનાથના મંદિરમાં

Classics

રસ્તે જતાં સાંજે એક જર્જરિત બુઢ્ઢો, નખશીખ નગ્ન, અને વાળ દાઢીના વધેલાં ભીંસરવાળો, ચીસેચીસ પાડતો રા'ના...

8    7.3K 17

આઈ નાગબાઈ

Classics

'ઘરની રાંક સ્ત્રીને એણે કાળી રાતે નોધરી કરી કાઢી : એને માણવું હતું પારકી ત્રિયાનું રૂપજોબન. એને સાંપ...

9    374 18

ઝેરનો કટોરો

Classics

'બધું તારું જ હતું, તારૂં જ બધું તને સુપુર્દ થાય છે. ઉતાવળની જરૂર નહોતી. બાકી તો આ દુનિયાની અંદર આવે...

6    7.2K 23

દુદાજીની ડેલીએ

Classics

'મર્દાનગી, સમર્પણ, શુરટણ અને ખુમારીથી ભરેલી ઝવેરચંદ મેઘાણીની સુંદર વાર્તાઓમાંની એક સરસ વાર્તા.'

6    365 20

ઓળખીને કાઢ્યો

Classics

પાંચ સેંકડા પૂર્વે ટીંબા ઉપર એક નગર હતું. પાંચ તો એને ફરતાં તળાવો હતાં. વચ્ચે હતું 'ગુણિકા-તળાવ.' તળ...

7    7.3K 20

ગંગાજળિયો

Classics

'જુનાગઢના રાજવી રા'માંડલિક વૈભવી જીવન જીવતાં હતા. તેમણે સ્નાન માટે છેક કાશીથી ગંગાજળની કાવડ આવતી હતી...

5    418 24

માંડળિકનું મનોરાજ્ય

Classics

માંડળિક પોતાના બોલથી રખે જાણે સંગીતબાંધી હવાને આંચકા લાગશે એવી બ્હીકે હળવાફુલ અવાજે કહેતો હતા- 'દેવડ...

13    7.1K 16

ચૂંદડીની સુગંધ

Classics

'પોતાના એશો-આરામમાં રાત રહેનાર રાજપુત રાજધર્મ ભૂલે છે, રીયતના રહોપા કરવાનું કામ છોડી આનંદ પ્રમોદ કરે...

3    615 18

ચારણીનું ત્રાગું

Classics

ભલકા ઉપર ઊભેલો એક ભાટ અટકી જાય છે. એના હાથમાં ત્રણેક વર્ષનું બાળ હતું, બાળકને એભલકા ઉપર ઉછાળવાની તૈય...

4    7.1K 9

પંડિતની સ્ત્રી

Classics

ઠાકોર વીંજલ વાજાએ ઘોડો નદીમાં ઘેરવા માંડ્યો. ઓરતને એણે ઘૂમટા વગરની જોઈ. આજ પહેલી જ વાર ઘૂમટાની મરજાદ...

5    584 16

જૂદા કેડા

Classics

પોઠિયાની પીઠ ઉપર થોડી ઘરવખરી લાદી હતી. એક ત્રાંબાની મોટી ગોળી પોતાનું ચળકતું મોં કાઢતી હતી, તેની આસપ...

6    7.2K 20

દરિયા પરી

Classics

ઘરમાં બન્ને બહેનો તોરણ સારુ, ખીલીઓ સારુ ને હથોડી સારુ દોડાદોડી કરે છે. ઘરને શણગારી રહી છે. કોઈની બીક...

42    364 17

ગરાસ માટે

Classics Tragedy

'પોતાના ગરાસ બચાવવા માટે દીકરો અનિવાર્ય છે, પણ પોતાને દીકરી અવતરી છે, ત્યારે કોઈના દીકરાને મેળવવા જે...

8    415 22

ઘૂઘા ગોર

Comedy Inspirational

જીવન એ સુખ દુઃખનું સંગમ છે. પણ જે સુખ અને દુખ બંને મે સમાન રહીને જીઅવ્નને માની જાણે તે જ માનવ ખરો કહ...

10    388 16

કેશુના બાપનું કારજ

Classics

ગામને પાદર જ્યારે કુટુંબ આવી પહોંચ્યું ત્યારે "કંકુમા આવ્યાં !" "કેશુભાઈ આવ્યો !" એવા હર્ષનાદ કરતાં ...

17    493 23

ભનાભાઇ ફાવ્યા

Classics

'પોતાની આગવી સુઝબુઝ માટે જાણીતા મામા પોતાના ભાણેજ ભનાભાઈ માટે સુંદર અને સુશીલ કન્યા શોધી કાઢે છે, હળ...

20    314 16

મોરલીધર પરણ્યો

Classics

ઘચરકા-વિકારની દવા કરાવવા માટે વૈધની દુકાને ચડેલો દર્દી 'તમારે હમણાં પખવાડિયું ચરી પાળવી પડશે..." એવી...

11    411 20

ચોટલે ઝાલીને

Crime Others Tragedy

'પોતાની પુત્રવધુ પોતાના અખેઅવામાં નથી, અને પોતાના બાપને ઘેર જઈને બેઠી છે. ત્યારે તેના સસરા તેને ઉઠાવ...

9    313 20

મંછાની સુવાવડ

Classics

ચાર વાર શેકાતો શીરો, મંછાના ખાટલા નીચે પથરાતો બે વખતનો બકરાંની લીંડીઓનાં છાણાંનો ધીકતો શેક અને એ શેક...

13    275 12

અનંતની બહેન

Classics

અનંતની કલ્પનામાં ભદ્રાના કાંડાનાં કંકણ 'કડડ ! કડાડ ! કડડ !' બોલતાં સંભળાયાં. એ કડકાટમાં અનંતે સ્વરો ...

12    239 11

કિશોરની વહુ

Crime Tragedy

'નવી વહું કરવાની લાલચમાં પોતાની સંસ્કારી પત્નીને વખોડીને મોત સુધી પહોચાડનાર કિશોરને આજે પોતાની ભૂલનો...

11    439 19

કાનજી શેઠનું કાંધું

Classics

કાનજી શેઠની નજર ખૂંટિયાના કાંધ ઉપર પડી. એણે મોં આડો ખેશ દીધો. થૂંક્યું. કહ્યું: "પબા ! એલા, દયાનો છા...

7    231 9

બૂરાઇના દ્વાર પરથી

Inspirational Others

'કળી મજુરી અને પરસેવો પાડીને તૈયાર કરેલા ચીભડાનો પાક પણ કોઈ લોભ વગર ઈમાનદારીથી વ્યાજબી ભાવે વેચનાર ક...

12    399 19

અણકથી વેદના

Classics

સુજાનના શબને પાછળ મૂકીને જે રાત્રીએ પોતે નીકળ્યો હતો, તેની સ્મૃતિ એને ઘેરી વળી. એને પડખે પડખે જાને ક...

9    287 15

છાલિયું છાશ

Inspirational Others

'પોતના બાળપણની કપરી વેળામાં પોતાની વિધવા માને વ્હારે આવનાર ખેડૂતનો ઉપકારનો બદલો વાળવાની હામભરી જુવાન...

12    325 16

ગંગા ! તને શું થાય છે ?

Classics

"ગંગા, મારા સમ છે: મને દિલ ખોલીને કહે, શી વાત છે આવડા બધા દુઃખની ?" "તમારા કારખાનાનો વખત જાય છે. હમણ...

14    246 16

ફક્કડવાર્તા

Inspirational Others Tragedy

'પેટની જઠરાગ્ની એ દરેકને વિવિશ બનાવે છે. કોઈને ચોર બનવું ગમતું નથી, પણ પરીસ્થિતિ માણસ'ને લાચાર બનાવે...

11    400 18

દિવાળીની બોણી

Classics Drama

"પન્નાલાલ ! આપણી 'કાર' નીચે ઊભી છે તે લઈ જજો, હો કે !" એમ શેઠાણીએ કહ્યું કે તુરત જ શેઠ બોલી ઊઠ્યા: "...

9    306 14

રેલગાડીના ડબ્બામાં

Classics

થાળામાં પગ ટેકવીને ઢાંઢાના પાછલા બે પગ વચ્ચે માથું નાખ્યું. ઘણું જોર કર્યું; પણ ઢાંઢો મારે માથે આવ્ય...

8    380 23

અમારા ગામનાં કૂતરાં

Classics Comedy

માનવ વસાહતો સ્થપાઈ ત્યારથી કુતરું નામનું પ્રાણી તેમની સાથે વસવાટ કરતુ આવ્યું છે, વફાદારીમાં તેના દાખ...

9    266 11

વહુ અને ઘોડો

Classics

'પોતાની દીકરીને શેઠના ઘરની વહું બનવા માટે, તેનો પરિવાર શેઠાણી જૂની વહુની મારવાની પ્રાર્થના કરે છે, એ...

28    264 7

બદમાશ

Classics Inspirational

'જેને લોકોએ ડાકુ-લુંટારો એવું ઉપનામ આપી દીધું છે, તેવો અલારખા પોતાના જ દુશ્મનની પત્નીને પોતાની સગીબે...

12    283 11

'હું'

Classics Tragedy Romance

'જેરોધોનીમના પુસ્તકો અને જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને એક યુગલ પ્રેમ તાંતણે બંધાવા પ્રેરાય છે, તે જ તેમણે આ...

10    337 15

છતી જીભે મૂંગા બનાવી રહ્યા છો

Classics Others

'માની છત્રછાયા ગુમાવી ચુકેલા નાના બાળકોને વિધુર પિતા ખુબ લાડકોડથી રાખે છે, ત્યારે બાળકો પણ પિતાની પી...

8    184 7

જયમન નું રસજીવન

Classics Others

પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ એ આવકાર્ય છે, પરંતુ ઘણીવાર પ્રેમના નામે જે બંધનો નાખવામાં આવે છે, તે દાંપત્યજી...

18    174 6

રમાને શું સૂઝ્યું!

Classics

'ખાનદાન બાપની દીકરી ઘરની આબરૂ ઓળંગી જવા તૈયાર થયા છે, ત્યારે એક પોલીસ અમલદાર કેવી રીતે પોતાની યોજનાથ...

17    289 12

શારદા પરણી ગઈ !

Classics

'પિસ્તાલીસ વરસના બીજવર સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થયેલી શારદાને સૌ અટકાવે છે, ત્યારે શારદા જાતે જ બધાનાં વ...

9    311 14

કારભારી

Classics

આખી જિંદગી જેમના કારભારી તરીકે વફાદાર બની નોકરી કરી, તેના તરફથી પોતાના પર ચોરીનો આરોપ આવે ત્યારે તે...

9    216 10

પાનકોર ડોશી

Classics

'કુદરતની થપાટો ખાઈને ઝેર બની ગયેલા જીવન સામે ઝઝુમતી એક કાઠા કાળજાની ખમીરવંતી ડોસીનું ચિત્રનિરૂપણ.' ર...

17    360 13

કલાધરી

Classics

'કળા સાથે નાતો ધરાવતી સ્ત્રીનો પતિ કલાને સમજતો નથી, ત્યારે પતિ-પત્ની વચ્ચે ઉભી થતી ખટરાગનો ચિતાર આપત...

7    112 4

ડાબો હાથ

Classics

'તમારો જમણો હાથ ચંદુનો ને ડાબો તો મારો જ,ખરું ?' મિત્રતાની આડમાં પોતાના મિત્રની પત્ની સાથે દુર્વ્યવહ...

7    294 12

ઠાકર લેખાં લેશે!

Crime Tragedy

ધર્મની આડમાં કુકર્મ આચરતા સાધુ સંતોની વાતો કઈ નવી નથી, આવી જ એક પ્રપંચભરી કુકર્મની વાત. ઈશ્વરના ઠેકે...

14    393 17

પાપી !

Classics Tragedy Romance

'સાચા પ્યારની આગમાં પાપની ખાક થાય છે: બાળક ઈશ્વરનું છે: ને દુનિયા જખ મારે છે."-પોતાનું પાપા છુપાવા ભ...

11    323 15

રોહિણી

Classics Tragedy Romance

'જયારે એક સ્ત્રી બીજી પરણિત સ્ત્રીને વિનંતી કરે કે તમારા પતિને મારી સાથે પરણાવશો ? તો એ સ્ત્રીનો શું...

15    429 16

મરતા જુવાનને મોંએથી

Classics Tragedy

પુન:જન્મ હોય છે કે નહિ, તેકોઈ ચોક્કસ કહી શકતું નથી, પણ એવી કેટલીક વાતો જાણવા મળે છે જે પુન:જન્મને સમ...

10    271 12

શિકાર

Classics

અંગ્રેજ હુકુમત વખતની ગ્રામીણ સ્તીથી સાથે, દીપડા જેવા ભયંકર પ્રાણીના શિકારની ઘટનાને વર્ણવતી સુંદર વાર...

8    237 8

બબલીએ રંગ બગાડ્યો

Tragedy Inspirational Children

'પોતાની શેઠાણીની દીકરીને ભણવામાં મશગુલ બની ગયેલા માસ્તર પોતાની દીકરી સાથે અન્યાય કર્યાનો ભાવ અનુભવે ...

9    220 10

બેમાંથી કોણ સાચું?

Tragedy Crime

'એક માણસ પોતાની પત્ની સાથે રંગરેલિયા કરનાર શેઠ પાસે પૈસા પડાવી બદલો વળે છે, જયારે બીજો માણસ તેની હત્...

8    179 3

ચંદ્રભાલના ભાભી

Abstract Tragedy

પોતાના વિધુર તરીકે ના કપરા સમયમાં સાથ આપનાર ભાભીના ઉપકારને સમય વિતતા દિયર ભૂલી જય છે, ત્યારે મા સમા...

8    322 12

પિંજરાનાં પંખી

Classics Tragedy Inspirational

બારાડી તાલુકાના કોઈ પણ તુંબેલ ચારણ જયારે ભેટી જાય છે ત્યારે જેઠા મોવડ અને કરમાબાઈની વાત...

10    276 11

ભાઈબહેન

Classics

હે ભાઈ ભેડા, જેમ કેાઈ પશુને એના ટોળામાંથી વિખૂટું પાડતાં એ વેદનાની ચીસો પાડે છે, તેમ આજ હુંયે તું વિ...

6    162 7

મેર જેતમાલ

Classics

નિર્બળ અને અસહાય લોકોની મદદ કરવી, એ તો ખરો રાજપૂત ધર્મ છે. આવો ધર્મ બાજવા જતાં પોતાની જાતની કુરબાની ...

4    263 12

અભો સોરઠિયો

Classics

બરાબર સાંજ નમેલી. સૂરજ મહારાજ મેર બેસતા હતા. રાજા અને કામદાર સંસારથી આઘેરા જઈને જાણે સાચો આનંદ લૂટતા...

13    382 18

ઝૂમણાની ચોરી

Classics

પોતાની ઉપર લાગેલા ચોરીનો આરોપ ખોટો હોવા છતાં, આબરૂ સાચવવા જીવ આપવા તૈયાર થયેલા ખાનદાન કાથીની વાર્તા ...

8    423 19

ચમારને બોલે

Classics

ખસતા ગામની ભૌગોલિક સ્થિતિ જોતાં વાંકાનેરના અને તે ગામના જોડાણની સાથે કંઈક સુંદર ઈતિહાસ જરૂર સંકળાયો ...

7    474 19

કાનિયો ઝાંપડો

Classics

જયારે માતૃભૂમિનું રક્ષણ કરવાની વાત આવે ત્યારે માતૃભુમી દરેકની મા છે. એની આબરૂ બચાવવી દરેકની ફરજ છે. ...

8    107 3

ભાઈ!

Classics

ધરતી મારગ આપે તો સમાઈ જાવાનું બહેનને મન થયું. એણે નિસાસો મૂક્યો. એ પાછી વળી ગઈ. ભાભી કહે : “રોટલા ખા...

6    331 13

હનુભાઈ

Classics

કુંવરનું હૈયું પીગળી ગયું. છાનામાના એ ગઢમાં કેદ બનીને પડ્યા રહ્યા. આજ એ કાળદિવસમાંથી છેલ્લો દિવસ છે....

19    222 11

હનુભાઈ

Classics

પોતાની હોંશિયારીથી પોતાના કરતાં મોટા રાજવી પાસેથી પણ કામ કઢાવી લેનાર હનુભાઈની સુંદર વાર્તા. રાષ્ટ્રી...

17    143 8

ધણીની નિંદા !

Classics Inspirational Thriller

હે ભોજારૂપી ખેડુ, તલવારને કોદાળીરૂપે વાપરીને તેં ભારાજીના વંશરૂપ સાઠીઓને મૂળમાંથી જ ખોદી કાઢી.

4    265 11

મહેમાની

Classics

મહેમાનગતિ કરવાની બાબતમાં કાઠીયાવાડ સદીઓથી પંકાયેલું છે. ચાલો આજે આપણે પણ માણીએ અહીની મહેમાનગતિ આ વાર...

4    236 10

આઈ !

Classics

સોળ વરસનાં કાઠિયાણી કોડભર્યા સાસરે આવ્યાં ત્યારે એની હેમવરણી કાયા ઉપર બાંધણીની કસૂંબલ ચૂંદડી મહેકી ર...

4    310 13

રાઠોડ ધાધલ

Classics

પોતાની આન બાન અને શાન માટે જીવતાં અને મરી પરવારતા બહ્દુર યોદ્ધાઓની વાર્તાઓ લખનાર, રાષ્ટ્રીયશાયર મેઘા...

25    369 11

દુશ્મન

Classics

પોતાના દુશ્મનને કમોતે મરતો બચાવી, ખાંટ વીરાવાળાનો જીવ બચાવે છે. ખાનદાન લોકો દુશ્મની પણ ખાનદાની થી નિ...

11    249 8

કાઠિયાણીની કટારી

Classics

ખોખરા શેખ નામના બદમાશ સુબેદારની બુરી દાનત પામી જનારી કાઠિયાણી, પોતાની કટારીથી એ શેખનું ઢીમ ઢાળી પોતા...

8    241 8

ઘોડાંની પરીક્ષા

Classics

કાઠિયાવાડની ધરતી પર માત્ર નરબંકા માનવી જ નહિ, જાતવાન ઘોડીઓ પણ પાકી છે. આવી જ એક માણકી ઘોડીની વાત. મા...

8    154 7

હજાર વર્ષ પૂર્વે

Classics

બાળક બાપના મોતનું કારણ બનશે એમ ભવિષ્ય વાણીથી ડરીને ત્યજી દેવાયેલ બાળકને વાઘણ પોતાનું દુધ પાઈને જીવાડ...

18    174 7

પાદપૂર્તિ

Others

કુંભાથળ વાઈ કસી, જોગારી જમદઢ્ઢ, જાણ અષાઢી બીજળી, કાળે વાદળ કઢ્ઢ ! - પોતાના બાહુબળથી ગાંડાહાથીને માત ...

5    265 12

વેર

Others

પોતાના પતિની હત્યા કરનાર દુશ્મનને પણ ભાંગી છૂટવાની તક આપનાર ખાનદાન રાજપુતાણીની ખુમારીભરી વાર્તા. મેઘ...

9    196 9

કલોજી લૂણસરિયો

Classics

કાઠીયાવાડણી ધરતી રાજપૂત નરબંકાઓથી ભરેલી પડી છે. આવા જ એક નરબંકા કલોજીની ભાદુરીની વાર્તા માણીએ મેઘાણી...

10    205 8

ઘોડી ને ઘોડેસવાર

Classics

ઘોડી સદીઓથી માનવજાતિને વફાદાર રહી છે. પોતાનો જીવ આપીને સ્વામીનો જીવ બચાવ્યો હોય તેવા એક બનાવની વાત. ...

11    370 12

ચારણની ખોળાધરી

Classics

રાણાનો પુત્ર રાણો ભાણજી બરડો છોડીને પોતાની રાણી કલાંબાઈ અને નાનકડા કુંવરને લઈને ભાગવા મંડ્યો. જંગલોમ...

6    185 11

મૂળુ મેર

Classics

પોરબંદરના રાણા સરતાનજીના વફાદાર મેળું મેરની ખુમારીની ઐતિહાસિક વાર્તા.

3    310 13

કાંધલજી મેર

Classics Thriller

નવસેં મીંઢળબંધ નાઘોરીઓ ગામને પાદર તલવાર ખેંચીને ખડા થઈ ગયા. જૂનાગઢની ફોજ આવી પહેાંચી. સંગ્રામ મચ્યો.

5    215 9

કાળો મરમલ

Classics

બાળપણમાં પોતાને આશરો આપનાર આશ્રય દાતા પર આવેલી આફતમાં પોતાનો જીવ હોમી દેનાર, કૃતજ્ઞ કળા મારામાલની ઐત...

6    264 12

વિસામણ કરપડો

Classics

વિસામણ કરપડે ઘોડી વહેતી મૂકી. બપોરે ઉબરડે આવ્યો. બધા સમાચાર લઈને ગેાસળ ગયો. ત્યાંથી અઢારે જુવાનોને લ...

10    167 7

ફકીરો કરપડો

Classics

પોતાના સ્વામીની રક્ષા માટે પોતાના જીવનું બલિદાન આપનાર એક વફાદાર સૈનિકની શૌર્યગાથા, મેઘાણીની કલમે

2    258 11

કરપડાની શૌર્યકથાઓ

Tragedy Inspirational Classics

માણસૂર ખવડ ચારણને ગાળો દઈને ભોજાની સાથે ભાગી નીકળ્યો. ચારણ કોઠા ઉપર ઊભો થઈને બુલંદ નાદે ગામને બિરદાવ...

6    182 6

મોત સાથે પ્રીતડી

Classics

જીવ કે જીવનનો મોહ છોડીને, જાતેજ પોતાનું આયુષ્ય નક્કી કરનાર એક ખમીરવંતા યુવાનની વાર્તા

3    325 16

અાંચળ તાણનારા !

Classics

“બાપ ! મારા પિયર ! તમારું તો જાદવ કુળ : તમે જાડેજા માયલા પણ સાહેબ સાખના બેટડાએ : તમારે ને ધ્રાંગધ્રા...

7    317 12

આઈ જાસલ

Classics

આઈ જાસલના પ્રાગટ્યની ઐતિહાસિક વાર્તા, મેઘાણીની કલમે.

8    361 14

ઢેઢ કન્યાની દુવા

Classics

'અમારા ઢેઢુંનો કોઈ ધણી ન મળે !' એ વેણ જુવાન આતાભાઈના કલેજા સોંસરું પેસી ગયું. “તારા ધણી બાપુ છે, રો ...

4    169 5

દીકરો !

Classics

“ બેટા ! દુનિયા કહેતી'તી કે લાખા વાળાને દીકરી છે; પણ ના, ના, મારે તો દીકરો છે ! - બહાદૂર દીકરીની વાર...

8    163 9

આલમભાઈ પરમાર

Classics

આલમભાઈએ આલમપુરની સામે જ ખેાજાપરનાં તોરણ બાંધ્યાં. “બાપુ ! કિલ્લાની અંદર આજ ત્રણ દિવસથી કઈંક ભેદ કળાય...

12    186 7

વર્ણવો પરમાર

Classics Tragedy Thriller

આખું આઉ ખાલી કરીને ગાય ગામ તરફ ચાલી ગઈ. ભરવાડ પાંદડાં ઉખેળીને જુએ ત્યાં તો પથ્થરનું એક રૂપાળું મસ્તક...

4    152 5

સિંહનું દાન

Classics

ચાંચોજીની આબરૂ લેવા માટે ચારણે જીવતા સિંહના દાન માગ્યાં, ત્યારે ચાંચોજીએ જીવતો સિંહ લાવીને દાનમાં આપ...

3    242 12

એક અબળાને કારણે

Classics Inspirational Thriller

જહાંપનાહ, જો હિન્દુ ધર્મ આવો સાંકડો હોય તો મુસલમાન જ કાં ન થઈ જવું ? મને મુસલમાન જ બનાવો.” હાલોજી મુ...

8    353 10

એક તેતરને કારણે

Classics

એક તેતર પક્ષી માટે કુરબાન થઈ જનાર પરમાર રાજપુતોની શહીદીની શૌર્યભરી અનોખી વાર્તા.

13    247 11

રા' નવઘણ

Classics Thriller Drama

આહીરાણીનું ધાવણ ધાવેલા-એકવચની મુછાળાઓમાં આ દમદાટીથી ફરક ન પડયો. પણ સોલંકીના થાણદારને કાને તો ઝેર ફૂક...

22    323 10

ધૂંધળીનાથ અને સિદ્ધનાથ

Classics Thriller Fantasy

“ટાણે માગીશ, ભાઈ !” કહીને રાણી ચાલી ગઈ આખી વાત રાજા શાલિવાહનને કહી. રાજા રૂઠયો. રૂઠેલ રાજાએ સોરઠની ભ...

13    321 14

સાંઈ નેહડી

Classics

બાપે પોતાને સગે હાથે જ તરવાર ચલાવી. પેટના એકના એક પુત્રનું માથું વધેર્યું. ચારણીનો સ્વામી એ લોહીમાં ...

6    308 13

કટારીનું કીર્તન

Classics

પોતાના સ્વામીનો જીવ બચવનાર વફાદાર ચારણની વાર્તા.

4    108 5

માઈ કાનબાઈ

Classics

ચોમાસા સિવાયની એ ઋતુમાં એ ખારા પાટ વચ્ચે પરગામનો કેડો પડતો હતો. બરાબર જાંબુડાથી જે કેડો આવતો હતો તે ...

4    300 13

ચાંપરાજ વાળો

Classics

ખુમારી ખાતર યુધ્ધમાં ખપી જનાર પરગજુ બહાદુર ચાંપારાજવાળાની વાર્તા

9    227 11

વાળાની હરણપૂજા

Classics

કચેરીમાં બાદશાહે પિતા-પુત્રોને ઊંચા સરપાવ બક્ષ્યા, તેની બેસુમાર તારીફ કરી અને પાછા કાઠિયાવાડ વળાવ્યા

5    270 11

ઓઢો ખુમાણ

Classics

પોતાને આશરે આવેલા અજાણ્યા રાજવી માટે પોતાના જીવની પણ પરવા કર્યા વગર આશરો ધર્મ દાખવનાર એક વીરની શૌર્...

5    211 9

ભીમોરાની લડાઈ

Classics

તારી બંકી ધરતી. એવો જ બંકો તું એનો ધણી : એવો જ બંકો તારો ગઢ ભીમોરા : અને સૂરગના પુત્તર નાજો ! તું તો...

10    231 8

બોળો

Classics

અન્યાયી રાજાને આંખો ખોલનાર નીડર પ્રજાની કદર કરનાર પ્રજાવત્સલ રાજાની વાર્તા

5    296 14

રાણજી ગોહિલ

Classics

રાણજી વિલાસી હતો. કહે છે કે એને ચોરાસી રાણીઓ હતી; દિવસ-રાત એ રણવાસમાં જ રહેતો. એને 'કનૈયો' કહેતા.

4    256 9

સેજકજી

Classics

સૌરષ્ટ્રની ધરતી પર વસેલા સેજકપુર ગામનું નામ જેના નામ પરથી પડ્યું છે, તેવા સેજકજીની બહાદુરીભરી વાતો મ...

10    296 13

દેપાળદે

Classics

રાજા દેપાળદે ભગવાનના ભક્ત છે; રાતે ઉજાગરા કરે છે, પ્રભુને અરજ કરે છે : ‘હે દયાળુ ! મે’ વરસાવો !'

6    331 13

આનું નામ તે ધણી

Classics Inspirational

પોતાના રાજના કારની ચોરી કરનાર ખેડૂતને માત્ર માફી જ નહિ, પણ મદદ આપનાર દિલાવર ગામધણીની વાર્તા.

4    245 12

આહીર યુગલ

Classics

હે નાગ ! જરા ઊંડું નિહાળીને જો ! ગમે તેની ઉપર પ્રેમ પાથરીએ નહિ. તેં જેના ઉપર પ્રેમ પાથર્યો તે તો તાર...

6    171 7

ભોળો કાત્યાળ

Classics Action

ઢળતી ઉમર અને કારમી ગરીબીમાં પણ કોઈના આશ્રિત થવાના બદલે બાવળાના બળે ખાનદાનીથી જીવનાર એક ખમીરવંતા યોદ્...

7    197 8

ભેંસોનાં દૂધ!

Classics

દેશમાં દુકાળને લઈ ઉનાળામાં પણ કેટલાંક ઝૂંપડાં બાંધી ત્યાં જ પડ્યાં હતાં. તેવામાં ઢોરમાં એકદમ શીળીનો ...

9    132 8

ઘેલાશા

Classics Action

દુશ્મનો સાથે પણ ન્યાયપૂર્વક વર્તન કરનાર, કાઠીઓઓને પણ ઝુકાવનાર ઘેલોશા વાણીયાની ખુમારીની વાતો-મેઘાણીની...

19    228 8

ભાઈબંધી

Classics

રાતોરાત પચાસ - પચાસ ગાઉની મજલ ખેંચીને એ પંખિણી જેવી સાંઢ્યો બાંભણિયાને ઘેર લૂંટનો માલ પહોંચાડે છે.

20    303 9

આહીરની ઉદારતા

Classics Tragedy

પોતાની પત્નીની ખુશી માટે તેણે પોતાની મનગમતા વ્યક્તિ સાથે વાલાવનાર એક આદર્શ પુરુષની કથા.

14    384 10

ગરાસણી

Classics

ગેમાએ જવાબ દીધો : "એલા, ઓળખછ તું આ ગેમાને? ગેમો હોય ત્યાં લૂંટારા ન ડોકાય; તું તરે મૂંગો મરીને ગાડું...

5    317 15

વાલીમામદ આરબ

Classics

પોતાની વફાદારી અને વચન પાલન માટે જીવ આપવા તૈયાર, એવા એક આરબ સિપાહીની વીરતાની વાર્તા.

8    197 9

જટો હલકારો

Classics

"તારા જેવી કૈંક મળી રહેશે." કહીને ધણી ચાલી નીકળ્યો. જટાના શબને ખોળામાં ધરીને રજપૂતાણી પરોઢિયા સુધી અ...

5    414 17

રંગ છે રવાભાઈને

Classics

પ્રજાની રક્ષા કરાવી એ રાજપૂતનો ધર્મ છે, બહાદુરીથી ભરપુર મેઘાણીની એક શૌર્ય વાર્તા.

7    315 15

ચંદ્ર અને બુનો

Classics Children

અનેક મુસીબતોમાંથી રસ્તો કાઢી લાવતા બહાદુર રાજકુમારોની નાના બાળકોને આનંદ અપાવે તેવી સુંદર બાળવાર્તા

7    257 10

અજબ ચોર

Classics

ચોર કહે : ‘શેઠજી, તમને મેં અભયવચન દીધેલું, તો યે તમે મારી પાસે ખોટું બોલ્યા ! લ્યો તમારાં રત્ન. મારે...

4    211 10

મયૂર રાજા

Classics Children

નાના બાળકોના બાળમાનસને આનંદિત કરે તેવી મીઠી કલ્પનાઓથી ભરપુર રાજા-રાણીની અનોખી બાળવાર્તા

7    264 12

સોનાની પૂતળી

Classics

રાણીએ રાજાના કાન ભંભેર્યા. બીજે દિવસે ભૈરવભાઈની નોકરી તૂટી ગઇ. કુંવર-કુંવરીને છાતીએ ચાંપીને ભૈરવ ખૂબ...

6    192 9

વીરોજી ૫.ફૂલસોદાગર અને ફૂલવંતી

Classics

વિક્રમાદિત્ય જેવા મહાન રાજાના લાંબા આયુષ્ય માટે વિરોજી ગોહિલ જોગણીને પોતાના જીવનું બલિદાન આપવ તૈયાર ...

23    215 8

વિક્રમ અને વિધાતા

Classics

એક, બે ને ત્રણ અંજળી અમીની છાંટતાં જ આળસ મરડીને બ્રાહ્મણનો દીકરો ઊભો થયો. વિધાતાએ સાદ દીધો કે "હું હ...

9    330 13

. સિંહાસન

Classics

ઐતિહાસિક ઉજ્જેન નગરીના રાજા વિક્રમાદિત્યની વાર્તા કહેવાવાળા બત્રીસપૂતળીઓ સિહાંસનની રોચક વાર્તા.

6    280 10

મનસાગરો

Classics Fantasy

મનસાગરે ત્રણ ત્રણ મહિના સુધી ગોત કરી. પણ કનકાવતી નગરીનો પત્તો ક્યાંય મળ્યો નહિ. ત્રણ જ મહિના રહ્યા અ...

21    426 13

બ્રાહ્મતેજ

Classics Others

લખમણ બહારવટિયાનો વેરી હોવા છતાં અંગ્રેજ અમલદાર મહિપતરામ પોતાની ખાનદાની છોડતો નથી. ખુમારીભરી એક ઘટના

6    198 8

નવી ખુમારી

Classics

લોકધારણાએ વાતાવરણને ઘેર્યું હતું. ત્યારે સુરેન્દ્રદેવજીના બેડીગામ ખાતેના બંગલામાં સુંદરપુરના ઠાકોર એ...

7    262 11

પાછા જવાશે નહિ

Classics Others

અંગ્રેજ સરકાર સામે બહારવટીએ નીકળેલી વીરાંગનાની બહાદુરીની રોમાંચક વાર્તા

4    324 13

બાપુજીનું તત્ત્વજ્ઞાન

Classics

એને ડુંગરા પરથી વાદળીઓમાં બાચકા ભરવા મન થતું હતું. સૂર્યનો ઊગતો ગોળો નજીક રમતા મિત્ર જેવો ભાસતો હતો.

5    271 10

જતિ-સતીને પંથે

Classics Others

જયારે દુનિયા વિશ્વયુધ્ધના ઝપટમાં હતી, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ અંગ્રેજો અને બહારવટિયાઓ વચ્ચે સંતાકુકડી રમ...

5    147 6

તાકાતનું માપ

Classics

છોકરાના ટોળા વચ્ચે વીંટળાયેલો પિનાકી પોતાના લડથડિયાં લેતા દેહને મોટા મનોબળથી સ્થિર કરતો સાઈકલ પકડીને...

4    123 6

સુરેન્દ્રદેવ

Classics Inspirational Others

જયારે અંગ્રેજ હુકુમત દેશ પર હાવી હતી, ત્યારે કેટલાક બે માથાવાળા દરબારો અંગ્રેજોને પણ ભારે પડ્યા હતા....

8    276 12

વેરની સજાવટ

Classics

આવતી કાલ પિનાકીના કિરણ-ચમકાટની કાલ હતી. એ વિચારે મહીપતરામને અને એમનાં પત્નીને પણ ઊંઘ ન આવી.

5    278 13

મરદનું વચન

Classics Drama

રજવાડા વખતે અંગ્રેજોની મેલી મુરાદ અને દગાબજીની એક ઉદાહરણરૂપ ઘટના

4    405 18

ઝુલેખાને જોઈ આવ્યો

Classics Others

મુસ્લિમ હોવા છતાં, હિંદુ રાજાને વરીને તેની ઓરમાન દીકરીઓને હિંદુ ધર્મના સંસ્કાર સિંચતી એક દિલાવર નારી...

9    291 14

મારી રાણક!

Classics

પ્લેટફોર્મ ઉપર પોતાની ગાડીનો પાવો વાગ્યો. એ પાવાએ પિનાકીના અંતરમાં જાણે કે ધગધગતા કોઈ ધાતુ-રસની ધાર ...

7    189 9

રૂખડની વિધવા

Classics

શાન ખાતર મોતને ભેટનાર ખમીરવંતી મર્દની ખમીરવંતી ગ્રામીણ નારીનું અનોખું પાત્ર નિરૂપણ...

4    275 10

સાહેબના મનોરથો

Classics

જ્યોતિષની આગાહી જાણીને ગોરો સાહેબ ટટાર થઈ ગયો. લોખંડી અણીવાળા, ઘૂંટણ સુધીના બૂટ ઘોડાનાં પેગડાંમાં ચા...

4    363 16

મીઠો પુલાવ

Classics

પતિ પડતી થતાં સાથ છોડી જનાર બેવફા પત્નીને ઉદાર દિલે માફ કરી તેની ખુશીનો જ વિચાર કરતા ગ્રામીણ પતિની અ...

4    219 11

ખબરદાર રે'ના

Classics

એના અવાજે ગાડામાંથી બીજા કેદીની આંખો ઊંચી કરાવી. બેઉ આંખોએ એ અવાજ શોધી કાઢ્યો. પિનાકીને જોઈ રૂખડ કેદ...

7    359 14

વેઠિયાં

Classics

અંગ્રેજ હુકુમત વખતે કહેવાતી નીચીકોમ જોડે વેઠ કરાવવામાં આવતી હતી, તેનું તાદ્રશ નિરૂપણ

4    223 7

દેવલબા સાંભરી

Classics

પૂનમની રાતે ગાડું ચાલતા ધોળિયા જેવું લાગતું, ને કાગાનીંદરમાં હું દેવાલબાની માનાં ગાણાં સાંભળતો.

3    172 8

જીવનની ખાઈ

Classics Crime Others

અંગ્રેજ હુકુમત વખતના ન્યાયતંત્રના અંધાર વહીવટની ઉદાહરણ સ્વરૂપ ઘટના

4    225 9

જીવનની ખાઈ

Classics

ચાળીસ વર્ષની સ્ત્રીનો મજબૂત તો ન કહેવાય પણ મનોબળને કારણે ખડતલ રહી શકેલો બાંધો હતો. પતિ સાથેની રઝળપાટ...

4    158 6

ગંગોત્રીને કાંઠે

Classics Others

અંગ્રેજ હુકુમત સમયના સૌરાષ્ટ્રના અંગ્રેજ અમલદારો,અને દેશી દરબારોના સંઘર્ષ સાથે તે સમયના ગ્રામીણ જીવ...

4    191 6

શુકન

Classics

સંત્રીએ રેતીની કલાક-શીશી ખલાસ થતી જોઇ. 'ગાટ'માં ઝૂલતી ઝાલર પર નવના ડંકા લગાવ્યા. તરત મહીપતરામના વૃધ્...

3    190 6

માલિકની ફોરમ

Classics Others

ઘોડી જેવા જાનવરો પોતાના માલિકને દૂરથી મહેકથી જ ઓળખી જાય છે, માનવ અને જાનવરના પ્રેમ-બંધનની અનોખી વાર્...

6    254 10

કોનું બીજક?

Classics

પૂરા દોઢ ગાઉ ઉપરથી આ મકાનો હસતાં હતાં. આ કિનારો એટલે સપાટ મેદાનો. સોનાના મોટા ખૂમચા સરીખું: ને સામો ...

4    249 10

સિપારણ

Classics Others

દીપડાને ચીરી નાંખનાર બહાદૂર રુખડ શેઠના બીજા એક પરોપકારી સ્વભાવનો પછ્ડો આપતી દ્રષ્ટાંતરૂપ વાર્તા

5    219 11

લક્ષ્મણભાઈ

Classics

અમલદારનાં ગાડાં નેળની બહાર નીકળ્યાં ને તેની પછવાડે સાઠેક ગાયોનું ધણ દોરતો આ જુવાન નીકળ્યો.

4    241 9

વાઘજી ફોજદાર

Classics Others

અંગ્રેજ હુકુમતમાં નોકરી કરતા એક બહાદુર બ્રહ્માન જમાદારની મર્દાનગીની ઐતિહાસિક વાત

3    278 12

પહાડનું ધાવણ

Classics Action

પોતાની હિંમતથી કાઠી લુતારને હરાવનાર બ્રહ્માન અમલદારના સાહસની અનોખી ઐતિહાસિક વાત

5    160 9

થાણાને રસ્તે

Classics Others

અંગ્રેજ હુકુમાંતથી ત્રાસેલા લોકો તક મળતી ત્યારે બદલો વળવાનું ચૂકતાં નહિ. અંગ્રેજ સમયની એક ઘટના

3    280 12

અમલદાર આવ્યા

Classics Others

અંગ્રેજ હુકુમત વખતનો એક કતાક્ષભાર્યો રમુજી પ્રસંગ

5    337 13

કર્ણનું બલિદાન

Classics

પવિત્ર ગંગાને કિનારે, સંધ્યાના સૂર્યને હું વંદી રહ્યો છું. મારું નામ કર્ણ : અધિરથ સારથીનો હું પુત્ર ...

8    180 8

તુચ્છ ભેટ

Classics Inspirational

સાચા સંતો માટે દુનિયાનાભરની દૌલત ધૂળ હોય છે...એક ઉત્તમ બોધવાર્તા

2    274 13

પારસ-મણિ

Classics

બ્રાહ્મણે રેતીમાંથી મણિ બહાર કાઢ્યો. પોતાના લોઢાના માદળિયાને જ્યાં મણિ અડકાડે છે ત્યાં તે માદળિયું સ...

2    361 17

સ્વામી મળ્યા !

Classics Inspirational

સંત તુલસીદાસે સતીપ્રથાના ક્રૂર રિવાજનો સદીઓ પહેલા વિરોધ એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ

2    254 11

નગર-લક્ષ્મી

Classics

હું તમારે દ્વારે દ્વારે ભટકીશ ને તમે જે દેશો તે ભૂખ્યાંને ખવરાવીશ. માતા વસુંધરા જીવતી છે ત્યાં સુધી ...

2    95 5

પ્રતિનિધિ

Classics Inspirational

છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એ જે ભગવાને પોતાનો રાજ્ધ્વજ બનાવ્યો હતો, તેની પાછળનું રહસ્ય બતાવતી અદ્ભુત કથા

4    296 10

નકલી કિલ્લો

Classics

રાતોરાત કિલ્લાનું કામ ચાલ્યું. પ્રભાતે તે બુંદીનો નકલી કિલ્લો તૈયાર થયો. રાણાજી સૈન્ય લઈને કિલ્લો સર...

2    367 16

ન્યાયાધીશ

Classics Inspirational

જયારે ન્યાય ખાતર રાજ્યનો ન્યાયાધીશ ખુદ, રાજના પદનો ત્યાગ કરી ગરીબીનું જીવન જીવવાની ખુમારી બતાવે છે.

3    237 8

છેલ્લી તાલીમ

Classics

મરેલા પઠાણને એક નાનો બેટો હતો. ગુરુએ એને પોતાની પાસે બેલાવી લીધો. રાતદિવસ પોતાના પેટના બચ્ચાની માફક ...

6    281 11

વીર બંદો

Classics Abstract Inspirational

પોતાના આત્મસન્માન અને ધર્મરક્ષણ માટે હસ્તે મોઢે મોતને ગળે લગાડનાર શીખબાળ અમર કહાની

4    255 12

પ્રભુની ભેટ

Classics

મોડી રાત થાય ને માણુસોનાં ટોળાં વીંખાય ત્યારે ભકત રાજ એ નિર્જન ઝૂંપડીમાં એકલા બેસી ઈશ્વરનું આરાધન કર...

4    304 13

રાણીજીના વિલાસ

Classics Inspirational

પ્રજાના ન્યાય માટે પોતાની રાનીને આકરી સજા કરનાર રાજાની આદર્શ વાત

3    203 8

માથાનું દાન

Classics

પુણ્યશાળી રાજા માત્ર પોતાના મુલકમાં જ નહિ પણ જગત આખાના હૃદય ઉપર રાજ કરે છે. એની માલિકીને કોઈ માટીના ...

3    372 13

માથાનું દાન

Classics Inspirational

લડાઈ હારીને પણ દુશ્મનનું દિલ જીતી લેનાર રાજવીની અનોખી વાર્તા

3    225 10

વિવાહ

Classics

મારવાડનો એક મંડળેશ્વર મેડતાનો તરુણ રાજા. શરણાઈના એકલા સૂર ક્ષત્રિયના વિવાહમાં નહિ તો બીજે કયાં વાગે ...

4    221 8

ફૂલનું મૂલ

Classics

એ સરોવરની વચ્ચોવચ્ચ એક કમળ ઊઘડેલું છે. એ તો સુદાસ માળીનું સરોવર. એવું ફૂલ તો વસંતમાં યે ન ખીલે.

3    305 13

પૂજારિણી

Classics

મગધ દેશના રાજા બિમ્બીસારે પ્રભુ બુદ્ધને આજીજી કરી કે “હે દેવ ! શ્રી- ચરણના નખની એક કણી મળે તો બહુ જ ...

4    275 11

શ્રેષ્ઠભિક્ષા

Classics

ભગવાન બુદ્ધના સમયનો એક ઐતિહાસિક પ્રસંગ

3    241 12

સાચો બ્રાહ્મણ

Classics

આશ્રમમાં જઈને ભણવાની એની બડી આતુરતા હતી. એ બાળકને ૠષીએ પોતાનું ગોત્ર જાણી આવવા કહ્યું. પિતા વિહોણા પ...

4    329 12

અભિસાર

Tragedy

વાસનાને ત્યાગીને, માનવતાને વરેલા એક સંન્યાસીની માનવસેવાની અદ્ભુત વાર્તા

4    279 12