Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Bhajman Nanavaty

  Literary Colonel

મમતાની દેવી

Others

પોતાના બાળકોના લાલન પાલન માટે મા પોતાના સઘળા સુખોનો ત્યાગ કરી દુખ વેઠે છે, અને એ જ સંતાનો મોટા થતાં ...

1    196 3

સૂચકો છે?

Drama

Life and stages

1    319 50

એકવાર તું મારી પાસે તો બેસ !

Romance

જન્મોજનમનો સથવારો માગું, નો મોર નો લેસ..

1    13.6K 8