Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,sujana namani

  Literary Colonel

శార్వరీ స్వాగతం

Classics Inspirational

గడచిన ఉగాదులన్నీ రసరమ్య రసాలలో ఓలలాడించినవె వేద మంత్రోచ్చరణలతో పండితుల

1    0 0

కరోనాను ఖతం చేద్దాం రండి

Inspirational

అందరూ ఐకమత్యంగా దృఢ సంకల్పం తో భౌతికంగా ఎవరికీ వారే విడి విడిగా విడిపోయి

1    0 0

మా పల్లె

Drama

అక్కడ అనుబంధాలు అనుభవాలు పెనవేసుకుని

1    11 0

అమ్మ - నాన్న - ఓ జీవితం

Drama

ప్రాణం పణంగా పెట్టి ప్రాణ మిస్తుంది అమ్మ అనుభవాలు పాఠాలు చేసి బాట

1    46 0

పర్యావరణం -ఒక వరం

Inspirational

కీకారన్యాలన్నీ కాంక్రీట్ జంగల్ లు గా మారకముందే

1    16 0

బాధ

Drama

చిరునవ్వులు నిముషంలోనే చిందు లేస్తాయి ఆప్తమిత్రుల మధ్య శత్రుత్వపు మొలకలు

1    5 0

నేనే నాయకురాలినైతే

Inspirational

నేనే నాయకుడి (నాయకురాలినైతే)నైతే అక్షరాస్యత అడుగడుగునా

1    5 0

నాన్నంటే

Drama

నీ గుండెలపై చిన్ని కాళ్ళతో తంతుంటే మురిపెంగా ముద్దుపెట్టుకున్నావు

1    8 0

రాలిన మొగ్గలు

Tragedy

ఉవ్వెత్తున ఎగిసే ఉత్సాహం లేదు గలగల పారే సెలయేటి చైతన్యం లేదు

1    3 0

అర్ధాంగి

Drama

ముక్కు మొహం ఎరుగకున్నా మది మానసంబు తెలియకున్నా

1    8 0

వ్యయం

Drama

శిశిరం వ్యయమయితే నే కదా వసంతం వచ్చేది

1    39 0

నన్ను క్షమించు కన్నా !!

Tragedy

పురిటి పొత్తిళ్ళ వెచ్చదనం పూర్తిగా వీడకముందే బ్రహ్మ జ్ఞానం వీడి బాహ్య లోకాన్ని

1    2 0

యువతా మేలుకో

Inspirational

మత్తు పదార్ధాల గమ్మత్తు నుండి వయసు తెచ్చే ఆకర్షణల

1    8 0

కడసారి చూపు

Tragedy

కడుపు కట్టుకుని పైసా పైసా కూడబెట్టి చదివించితే ఫలితం దక్కెట్లు ప్రధమశ్రేణి వస్తే మురిశ

1    8 0

నా బాల్యం నాకిస్తారా?

Tragedy

మీరడిగిన చదువులను మీరు కోరిన ర్యాంకులను మీకిస్తాను

1    5 0

అతివంటే

Inspirational

‘కరాగ్రే వస తే లక్ష్మి ..’ అంటూ లేవగానే శక్తి స్వరూపినులను కీర్తించినా

1    5 0

అరుగు

Drama

వీధి చివర ఉన్న ఆఖరి ఇల్లు అరుగు మీద ఎన్నో ముచ్చట్లు ముదావహంగా

1    10 0

నీ నేస్తాన్ని

Inspirational

ఎంత ఆర్తిగా రాద్దామనుకున్నా ఆర్ద్రత తో తడిసిన గుండె

1    20 0

మండే శక్తి

Drama

పోరాటం లేని జీవితముంటుందా ? జీవించడానికి ఉద్యోగి చేసే ఆరాటమే పోరాటం

1    3 0

వేటు

Drama

నీ కోసం కళ్ళు కాయలు గాచేలా ఎదురు చూసాను

1    5 0

ఎండమావి

Tragedy

నీ స్నేహం మండు వేసవిలో పండు వెన్నెల శిశిరంలో హేమంతం

1    4 0

ఎన్నికలప్పుడు

Drama

అప్పుడు నీ అడ్రసు ఫ్రెష్ గా వేసుకున్న డ్రెస్

1    5 0

కడసారి చూపు

Tragedy

కడుపు కట్టుకుని పైసా పైసా కూడబెట్టి చదివించితే

1    1 0

నిరీక్షణ

Tragedy

ఏ విరబూసిన మల్లెలు చూసినా నీ సిరినవ్వుల దొంతరేమోననే ఆశ

1    4 0

కాలం చేసిన గాయం

Tragedy

మనస్సు కలుక్కుమంది నే బాధపడితే చూడలేని వాడివి

1    29 0

అమ్మంటే

Drama

తన కడుపు మాడినా బిడ్డ కడుపు నింపేది అమ్మ

1    2 0