Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,SANJAY SALVI

  Literary Colonel

असून सारे "एकटी"

Tragedy

ती पुनः राहणार एकटी … एकटी …

30    1.1K 41

पंचनामा

Comedy

दवाखान्यात गेल्यावर पोलिस पंचनाम्याच्या वेळी झालेली गंमत सांगणारी खुमासदार कथा

7    1.0K 27

घुसमट

Inspirational

रावसाहेब कोरे-पाटील, खरोखरच नावाप्रमाणे रावसाहेब होते. रुबाबात आणि नोकरी पेश्यातही. चांगली उंची, घवा...

14    1.1K 35