Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Kamal Pattnaik

  Literary Captain

ଆଗ ଛକରେ ଝିଅ ଖୋଜା

Comedy

ଆଗ ଛକରେ ଝିଅ ଖୋଜା

1    6.4K 1

ଆଈମା'

Inspirational

ଆଈମା' କଥା

1    12.8K 7

ବିଦେଶି ମଦ

Comedy

ରାସ୍ତାକଡ଼ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ

1    7.1K 7

ଲେକଚର ଶଳା କିରାଣି ସାଆରେ…

Comedy

ଲେକଚର ଶଳା କିରାଣି ସାଆରେ…

1    7.1K 8

ଲାଟିନ କବାଟରେ ନାଁ

Comedy

ଲାଟିନ କବାଟରେ ନାଁ 

1    1.1K 2

ପାର୍କ୍

Others

ପାର୍କ୍

1    1.2K 5

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ

Others

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ

1    1.4K 8

ପ୍ରିୟା ଓ ଅଧରପଣା (ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା)

Others

ପ୍ରିୟା ଓ ଅଧରପଣା (ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା)

1    1.4K 6

ଆହାର ଯୋଜନା

Comedy

ଆହାର ଯୋଜନା

1    1.2K 4