Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,kishor karanjkar

professionally IT developer, by nature i am writer

  Literary Colonel

प्रिया माझी बावरावी

Romance

गालावरची बट तुझ्या हाताने सावरावी नाजूक स्पर्शाने त्या प्रिया माझी बावरावी

1    94 3

आज इकडेपण पाऊस आला

Classics

आज इकडेपण पाऊस आला

1    50 0

अव्यक्त प्रेम

Romance

प्रेम आहे माझ्यावर तर व्यक्त का नाहीस करत नुसतच जगाला दाखवून नाही ते कधी ठरत.....

1    266 20

जेव्हा तू आलीस तेव्हा

Others

जेव्हा तू आलीस तेव्हा, उगवला चंद्र अन दिसला काजवा ओंजळीत भरून चांदण्या तुझ्या उधळून टाकाव्या गात ...

1    376 8

चार निवांत क्षण मिळावेत

Fantasy

आयुष्यात आता धावुन धावुन थकलोय, चार निवांत क्षण मिळावेत अशी जागा शोधतोय

1    14.3K 43

सख्या रे साजणा

Romance

हृदय ठेऊनी तळ हाताशी, स्वप्न जपते मी एक उराशी, स्पर्शुनी त्याला उगीच का छळशी, सख्या रे साजणा

1    7.3K 18