Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,अपर्णा ढोरे   Author of the Year 2018 - Nominee

सहाय्यक शिक्षिका,महानगरपालिका,अकोला शिक्षण-M.A.M.Ed

  Literary Brigadier

आम्ही वारकरी

Inspirational

आम्ही वारकरी, या ज्ञान मंदिराचे, व्रत शिक्षणाचे सेवाभावी

1    7.0K 10

आरसाही लाजला

Classics Romance

सजताना आरशात पाहिले मी मजला,रूप माझे पाहताच आरसाही लाजला।

1    13.9K 16

हिरवळ

Abstract Classics

हिरवळीचे सुंदर चित्र, मोहविते माझ्या मना

1    7.4K 8

मेंदी

Classics

कोणताही आनंदाचा प्रसंग असो, स्त्रियांच्या हातावरच्या मेंदीशिवाय या सणांना खऱ्या अर्थाने रंग चढतो....

1    6.9K 9

मनातला वळीव

Classics Inspirational

वळीवाचा पहिला पाऊस, ग्रीष्माची गरमी दूर करणारा हवाहवासा पाऊस!

1    6.8K 13

पेरणी

Classics Inspirational

खऱ्या अर्थाने आपला अन्नदाता असणारा शेतकरी किती मायेने पेरणी करत असतो याचे सुंदर चित्रण....

1    6.5K 7

सृष्टीची जादू

Inspirational

सृष्टी जी सामावून घेऊन आनंद देते ती वर्णने

1    14.3K 9

पाऊस

Others

धरती आणि आभाळ यांचे मीलन म्हणजे पाऊस

1    13.5K 10

पाऊस

Others

धरती आणि आभाळ,मिलनासाठी आसुसली...

1    20.7K 8

विरपत्नीची मेंदी

Inspirational

वीरपत्नीचे मनोगत आणि राष्ट्राभिमान

1    20.2K 16

चौकट

Inspirational

स्त्री व रूढी परंपरांची चौकट...

1    6.9K 14