Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Neeta Kotecha   Editor

  Literary Captain

સ્વપ્ન તો આંખમાં આવીને રહે કે

Classics

એક વરસાદનું ટીપું અમે છબીમાં મઢ્યું, ત્યારથી ભેજભર્યા ઓરડા કોરા ન થયા.

1    177 8

પારેવાં લ્યો !

Others

કબુતર એ આપણા ઘર આગણાનું પંખી છે, તે ઘરની શોભા છે. એક સરસ પક્ષીપ્રેમગીત

1    7.1K 3

હેપ્પી મધર્સ ડે

Others

પણ હું તારો અંશ છું અને તારામાં જ રહીશ.

1    13.6K 7