Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Vasudha Naik   Author of the Year 2018 - Nominee

  Literary Brigadier

ये रे घना..

Inspirational

उंच उंच आकाशी मेघ जमले एकत्र चर्चा करू लागले घन बरसुया सर्वत्र.....

1    83 1

स्वप्न

Inspirational

भरारी घेतली आकाशात स्वप्नांच्या मेघात रमले सजणासह साजणी इंद्रधनूच्या झुल्यावर झुलते....

1    23 1

बालगीत...

Inspirational

गप्पा नका मारू पुस्तकातील घ्यावे ज्ञान वाचून तयांचे करूनी जगात मिळवू मोठा मान....

1    335 0

बडबडगीत....

Romance

मुलांनी सोडल्या जलात नावा पावसात फिरले हो गावोगावा केला मुलांनी खूपच बवाल पावसाने केली भलती...

1    63 1

विरह..... ~~~~~~~ नवखे म्हणून

Tragedy

परस्परांना समजून घेतले एकत्र आणले कुटुंबाला संसाराला सुरूवात झाली अन नजर लागली सुखी संसारा...

1    342 3

फुलांची किमया.

Classics

जांभळी पिवळी फुले फुलली

1    23 0

मेघ पावसाळी.

Inspirational

मेघ पावसाळी आले अारोग्य तेही सांभाळा चौरसाहार हो घ्यावा नित्य व्यायाम करावा.... आला ...

1    348 1

पायवाट....

Inspirational

गुलाबी थंडी तनूला झोंबतेय कोवळी सुर्यकिरणे हवी वाटू लागली आता उगवला नारायण,गेले धुके निसटून ...

1    175 0

गोडी गुलाबी

Inspirational

माणसाशी माणसासम वागायचे दृष्ट विचार तर नको ग बाई सदविचार मनी अाचारायचे सर्वांशीच गोडी गुलाब...

1    283 1

प्रभात काळी

Inspirational

प्रभात काळी वासुदेव होआला नाद घुमला....... प्रभात काळी लगबग हो भारी का...

1    267 3

*गुलाब*

Inspirational

गुलाब मस्त फुलला देवाला हार बनवला मुलींनी तो केसात माळला सजावटीसाठी फुलदाणीत सजवला,...

1    13.3K 9

*आवडते मला*

Others

आवडते मला पहाटे लवकर उठायला मुलांचे डबे करायला

1    6.9K 11

*ससुला अन कासव.....*

Inspirational

भरभर उड्या मारत गेला डोंगर माथा त्याने गाठला.... समोर पाहिले कासवाला दोष दिला स्वतःच्या झोपाळू ...

1    13.1K 14

शिकून सवरून

Others

नमन माझे सरस्वतीला वरद हस्त तिचा मजवर चला करू उपक्रम विविध प्रेम करू नवीन कलेवर..

1    7.1K 8

*लाल चेंडू*

Inspirational

चेंडू मातीत रंगला लाल चेंडू मळाला..... मळका चेंडू घेतला पांडूने त्याला धुत

1    14.0K 9

पाऊस

Others

पाऊस आला सरसर वसुंधरा नटली सुंदर अनाहूत वारा वाहे सगळीकडे हिरवळ दाटे चोहिकडे

1    6.7K 10

मनातील शब्द

Others

त्याचे होते वाक्य लेखणीत मग उतरतो.

1    7.1K 5

एक एक अक्षर

Others

एक एक अक्षर घेतले विचारपूर्वक ते लिहिले अक्षरांचे शब्द बनले शब्दांचेच वाक्य बनले..

1    6.7K 10

संस्कार

Inspirational

संस्कार आपल्यात बाणवावे लागतात.. मग वाईटाला मात्र थारा नाही,,.

1    7.1K 8

*रोप*

Others

छोटेसे एक छानसे लावले सुरेख मी रोप त्याला घातले खत वार्‍याने मग लागली झोप....

1    7.0K 6

संस्कारांचा

Inspirational

मुलांनी ही फळे चाखली आज उत्तम नागरीक झाली.

1    6.7K 6

*वाचन*

Others

जीवनातील अनुभव लिहून ठेवू कवितेतूनी सदोदित आपण व्यक्त होऊ शब्दांच्या गाभार्‍यातूनी.....

1    6.8K 9

बालकाव्य

Inspirational

दूध तिचे गोड गोड बोल बाळाचे बोबड बोबड अशी बंडूची मैत्रीण मस्त गवताचा चारा करते फस्त....

1    13.4K 8

बालकाव्य..

Children Others

झाडावरून पडले एक बोर फार फार सुंदर गोल लाल बोर पाहून धावले एक छोटे पोर धावता धावता पाय घसरला

1    7.3K 8

: 🔷चारोळी🔷

Inspirational

वाचन ,लेखन क्षमतांचा करूया विकास.

1    7.4K 9

🔷चारोळी🔷

Others

पुस्तक माझा मित्र खास वाचूनी ज्ञान मिळते सर्वांस वाचणार तोच शिकणार शिकणार तोच आयुष्यात तरणार

1    7.2K 7

चारोळी

Others

शिक्षकहो हाती आज साक्षरतेचा विडा घ्यावा सरस्वतीचा आशिर्वाद पाठी असावा....

1    14.1K 10

धरसोड नात्याची...

Others

नात्यांची धरसोड करू नये केली जर नात्याची धरसोड तर हीच नाती दुरावतात हीच नाती दुखावतात

1    6.7K 6

बालकाव्य

Inspirational

छोटूने ते चमच्यात घेतले चमच्यात घेवून तोंडात घातले इडली आहे मस्त छोटूने केली फस्त

1    7.4K 10

परी

Others

परी ग परी दिसतेस तू भारी आहेस तू गोरी गोरी नाक तुझे इवलेसे गाल तुझे टोमॅटे जसे ओठ फार नाजूक आह...

1    7.4K 9

चारोळी

Inspirational

प्रशिक्षणाने लागलाय ध्यास प्रत्येक विद्यार्थ्याचा होईल वाचन विकास

1    7.0K 6

चारोळी

Others

ज्ञानरचना वाद शिकूया मुलन मूल साक्षर करूया प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवूया

1    6.9K 10

बडबडगीत

Others

गालाचा फुगा फुगवून बसलीय ती, समूला दाखवला लाला झगा फुटला तिच्या गालाचा फुगा!

1    14.3K 11

शाळा आमुची छान

Inspirational

आम्ही बाळे तुझी छोटी तुझ्या कृपेने होऊ मोठी इथले ज्ञानदीप ते लावू ज्ञानज्योती सतत तेवत्या ठेवू...

1    13.7K 9

बालकाव्य

Children Others

भाज्यांचा मेळावा बटाटा कसा गोल गोल सांभाळतोय तो उतारावर तोल...

1    7.0K 8

शब्दस्पर्श

Inspirational

शब्दस्पर्श भावूक सांगतो मनातील चकमक असा हा शब्दस्पर्श गुरू आहे गुरूजनांचा सोबती मुलांशी सख्यासम ...

1    13.9K 7

संविधान

Others

भारतीय संविधानात गुंफण आहे समाजवादाची धर्मनिरपेक्षतेची मुलभूत अधिकाराची समानता अन कर्तव्याची अश...

1    6.8K 12

चारोळी

Others

साक्षरतेचे दीप लावूया आपले गाव साक्षर करूया...

1    7.5K 9

काळ्या फळ्यावर

Children

काळ्या फळ्यावर पांढरा खडूने लिहू वहीवर निळ्या शाईने लिहू मुलन मुल शिकायला हवे शिक्षकाने मन लावून ...

1    7.1K 12

बडबडगीत

Inspirational

शाळा शिकून मोठा मी होईन प,फ,ब,भ,म देशासाठी करीन मी काम य,र,ल,व,श

1    13.9K 12

ज्ञानदानाचे कार्य

Inspirational

ज्ञानदानाचे कार्य अनमोल कर्म घडतील मुले हुशार झाला हा साक्षात्कार

1    6.8K 9

चारोळी

Inspirational

सृजनता घडावी नित्यनेमाने आशिर्वाद दिले शारदामातेने.

1    7.1K 6

कविता

Abstract Others

प्रभू रामचंद्रांना दिले शब्दवचन सीतेने पाळले नाही पाऊल रेषेबाहेर ठेवले प्रभू रामचंद्रांच्या शब्दव...

1    7.0K 11

नको हा अबोला

Others

तीळगुळ घेवून गोड बोला दूर करूया हा दुरावा

1    6.8K 10

चारोळी

Others

तीळगुळाचा गोडवा कायम असावा मुखामधे कितीही वैर झाले तरीही प्रेम,जिव्हाळा असावा मनामधे....

1    7.4K 7

कविता वर्षारंभ

Inspirational

देवाला हा संकल्प वाहूनी उद्याची वाट पाहात सुसज्ज राहूया धुंद स्वप्नांच्या शाली पांघरुनी..

1    13.9K 9

चारोळी

Others

अध्ययन अध्यापनाचे कार्य चालते या शाळामंदिरी शिक्षक विद्यार्थी आंतरक्रिया सदा घडावी या ज्ञानमंदिरी

1    7.0K 6

शैक्षणिक चारोळी....

Others

आणू उपयोगात अन मुले घडवू महान,

1    7.7K 14

पुस्तक वाचून

Others

पुस्तक वाचून ज्ञान मिळवू.. शिकून सवरून मोठे होऊ.. आपल्या घरापासून ज्ञानाचा दिवा लावू.....

1    7.1K 10

नवनिर्मिती करती

Inspirational

प्रकल्प घडतो नव्याने.. उपक्रम पूर्ण होतो कृतीने...

1    7.3K 14

*बळीराजा*

Drama Others

काळी काळी माती बळीराजा करतोय शेती राबतेय बाळी,भूपाळी

1    7.0K 9

*दिवस थंडीचे*

Inspirational Others

दिवस थंडीचे जाऊ सहलीला भेट देवू कोकणला मोहर पाहू आंब्याचा आनंद घेवू सागरकिनार्‍याचा..

1    14.4K 4

*स्त्री पुरूष समानता*

Drama Others

मुलगा मुलगी दोघांना समानतेने वागवूया स्त्री पुरूष समानतेचे मूल्य समाजात रुजवूया

1    7.4K 9

*चारोळी*

Inspirational

पुस्तक आहे मित्र आपला संगणक शिकवी तंत्रज्ञान आपल्याला...

1    13.8K 9

*लाभार्थी*

Others

एक दिवस असा येईन मी भुर्रकन उडून जाईन स्वप्ने इथेच ठेवून *लाभार्थी मी या जीवनाचा*

1    7.2K 13

*घटनेचे शिल्पकार*

Inspirational

आपण कायदे पंडित भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेकर आपण युगपुरुष भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार, राज्य घट...

1    14.2K 12

ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य

Children Others

ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य अन गुणवत्तेचा विकास अवांतर वाचन करूनी करूया वाचन विकास.

1    6.7K 5

चिमुकल्यांची वारी निघाली

Inspirational Others

ज्ञानदानाने पवित्र झाली या ज्ञानमंदिरी.

1    13.5K 4

*माझी शाळा*

Children

आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून नाव कमवेन उद्याचा उत्तम नागरीक घडीन सर्व शिक्षकांचा,समाजाचा लाडका होईन...

1    7.1K 7

*उंच माझा झोका*

Others

स्वप्नातल्या झोक्याला खुदकन गाली हसले माझीच मी फसले आई म्हणाली काय झाले?

1    13.1K 11

गर्द या सावलीत

Drama Others

गर्द या सावलीत घेऊया मनसोक्त प्राणवायू झाडे घेतील कार्बनडाय अॉक्साईड वायू योगा,प्राणायाम करूया स...

1    7.0K 13

ऐटदार घोडा

Inspirational

छान छान आहे गाणे नाचतोय घोडा डौलत गाणे म्हणतोय तालात टिक टिक टॉक टॉक टिकी टिकी टॉक टॉक

1    13.8K 13

छान बाग

Children Others

छान छान छान माझी फुलांची बाग आहे छान फुलेही छान पानेही छान झाडेही छान फांद्याही छान माझी बाग आ...

1    7.0K 10

स्वार्थाची परिभाषा

Others

सामाजीक परंपरा जपण्याची पण या सर्वाला साथ हवी मायेच्या परिभाषेची जर इथे स्थार्थाचा विचार जरी आला त...

1    13.6K 14

🔶 वारांची गाडी 🔶

Children Others

गाडी आली गाडी आली पळा पळा रे वारांची गाडी आली वार पाहा रे

1    7.3K 11

🧡🧡मुक्तकाव्य🧡🧡

Inspirational

जावू निसर्गाला सामोरे देहभान विसरून सारे होवूया ताजेतवाने निसर्गाच्या संगतीने

1    13.8K 10

एक होती आजी

Children

कोबी घेतला किसून किसून मिरची,आलं,लसूण टाकले ठेचून

1    7.3K 13

*मर्यादा या मनाच्या*

Others

नवरा बायकोतील संवाद होऊ नये कधी वादविवाद साधावा नेहमीच सुसंवाद आहेत मर्यादा या मनाच्या

1    6.9K 9

पराक्रमाची धुरा

Inspirational

पराक्रमाची धुरा सांभाळली राणीलक्ष्मी वीर झाशीवाली स्वाभीमान तिचा सर्वां रणांगणात लढली ती शौर्या व...

1    14.1K 6

कमळ

Inspirational

कमळाच्या रंगात विविधता दिसण्यात त्याच्या कोमलता लाल कमळ पाहू गणपतीला ते वाहू..

1    7.1K 14

येरे येरे बाळाभाऊ

Children

येरे येरे बाळाभाऊ आपण शाळेमध्ये जाऊ अज्ञान अन कुविचार यांची आजच्या दिवशी होळी करू.

1    7.4K 13

मतभेद जुना

Inspirational

होळीत जाळू स्वच्छ मनी प्रेमभावना रंगांची होळी खेळू.

1    13.6K 7

चला चला रे चला चला

Others

चला चला रे चला चला होळी साजरी करूया अज्ञानाची होळी करूनी ज्ञानाची ज्योत पाजळुया..

1    7.1K 10

☘चारोळी☘

Inspirational

रंग उधळूया विज्ञानाचे चित्र रेखाटुया भविष्याचे.

1    13.6K 13

खारुताई

Children

खारूताई आमची लाडकी वाट पाहते ती उघडायची खिडकी खिडकी उघडताच होते आनंदी फिरते मग झाडावरच स्वच्छंदी

1    6.8K 7

*मूल घडवूया*

Inspirational

शिवबा घडवायचा असेल तर आईला स्वतः जीजाई बनायला हवे... आदर्श पालकत्व घ्यायचे असैल तर मुलाशी सुसंवाद...

1    14.4K 5

*असं झालं तर*

Children

असं झाल तरं किती छान होईल मोठेपणा न येता बालपणातच राहील या बालपणातच मी हरवून जाईल......

1    7.1K 9

*हसा आणि हसवा*

Inspirational

लोकांना नेहमी आपलेसे करावे विश्वासाने कर्म कराव आदरयुक्त भावना जपावी मनामनातून काळजी घ्यावी

1    7.5K 12

*चतूर लांडगा*

Children Drama Fantasy

चतूर लांडग्याने एक थाटली जंगलात चौपाटी खास लावली पाटी खाद्यपदार्थांची आॅर्डरप्रमाणे पदार्थ मिळतील...

1    6.9K 6

*क.....*

Others

राम आहे आमचा रवी आहे तुमचा च...च....होतो चमचा....चमचा

1    14.1K 13

पाऊसधारा

Fantasy

वसुंधरा सजली, चिंब झाली पाऊसधारात मुक्याने भिजली हिरवा शालू पांघरली दवबिंदूने शहारली...

1    6.9K 10

*बालगीत*

Inspirational

लागले कोण दादाच्या हाती तर मजा भारी येईल साथी धपका मिळेल पाठी खेळ परत सुरू होती...

1    13.8K 11

*नेत्रदान*

Drama

नेत्रांच्या या ज्योतीने दिवे लागतील आनंदाने अंधःकारमय या जगात होईल उजेड अंधमय जगतात

1    7.1K 4

*स्वर्गाहून सुंदर*

Inspirational

जीवनात नाही केला कशाचा अव्हेर असे हे जीवन आहे खूपप खरं बर असे हे सर्व स्वर्गाहून सुंदर स्वर्गाहून...

1    13.8K 6

*अंकगाणे*

Children Others

सतरा, अठरा, एकोणीस, वीस प्लॅस्टिकमुळे प्राणी होतोय कासावीस...

1    7.3K 10

अनुभव हा असा

Inspirational

हैराण झाली ती सून नवर्‍याने तोडला विश्वास आली परत मुलगी माहेरास.. आला अनुभव हा असा//

1    13.8K 15

वटपौर्णिमा

Others

वडाखाली का जायचे? प्राणवायू मिळतो त्यासाठी आनंदी, निरोगी जीवनासाठी परंपरा जपण्यासाठी ॥

1    7.0K 7

*पाऊस*

Inspirational

तर कदाचित चित्र वेगळे असते सर्वजण मस्त हसले असते.. आनंदी जीवन जगले असते हताश होवून जीवन संपवले नस...

1    14.7K 5

मन झुल्यावर झुलते

Fantasy

मन झुल्यावर झुलते मन पाखरू होते गगनात भरारी मारते मन शब्दांचे पावित्र्य राखते.

1    7.4K 9

*चला खेळू या*

Others

लंगडीचा खेळ खेळूया एक पाय दुमडून प्रतिस्पर्धी आऊट करूया प्रतिस्पर्ध्याबरोबर जिंकूया॥१॥

1    13.5K 12

*नाही अनाथ मी*

Drama

माझी माय माझी माय जशी दुधावरील साय॥

1    7.1K 7

दादा म्हणजे घराचा

Others

दादा आज मीही शिकलै लिहायला कविता करायला,लेख लिहाषला पण माझ हे कौतुक पाहायला आपण नाही राहिला,मला आ...

1    7.4K 8

शाळेचा पहिला दिवस

Children Others

बालगीतांचा नजराणा शिक्षकांनी मुलांना दिला खाऊ म्हणून लाडू चिवडा दिला सर्वांचा पहिला दिवस आनंदात गे...

1    6.9K 11

*शाबासकी गुरुजींची*

Others

नवनिर्मिला प्राधान्य देवू परीक्षेत उत्तम गुण मिळवू सर्वांचीच शाबासकी घेवू चला मुलांनो आज...

1    7.6K 14

*मी मोबाईल कामाचा*

Others

मोबाईलमुळेच माझी या समुहाची ओळख झाली सर्व मान्यवर गुरूजनांची शाबासकी मिळाली ॥६॥

1    7.4K 12

पडला पाऊस

Inspirational

शेतकरी अचंबीत झाले पीक जोमानं वाढले नमन धरणीमातेला मनोमनी मोद भरला पाऊस आला,पाऊस आला...

1    13.1K 8

पावसाची गंमत

Others

ढगांचा गडगडाट वीजांचा चमचमाट पावसाच्या धारा नाचरे मोरा फुलवून पिसारा

1    7.0K 5

*काव्यमय गोष्ट*

Others

जल्लोषात साजरा जन्मोत्सव शिवबाचा आनंद लुटला समस्त रयतेनं भोजनाचा ॥५॥

1    14.0K 7

*काव्यमय कोडे*

Others

मला पाहताच पाणी सुटे तोंडाला इंग्रजीत आमला माझे नाव आता मराठीत सांगा माझे नाव.

1    7.4K 16

*सुगंधाचं दान*

Others

सुगंधाचं दान अत्तरानं दिलं मनोमन मला खूपच भावलं॥८॥

1    7.6K 10

मुलगा ,मुलगी समान

Inspirational

मुलगा, मुलगी समान मोठे करू त्यांना शिकवून आहेत ते आपल्या देशाची आन बान शान

1    7.0K 8

दाटून कंठ येतो

Others

गेले थिजून अश्रू नयनातून ओघळताना

1    6.8K 9

शाळांचे शिक्षक भारी

Others

शाळांचे शिक्षक भारी माया करतात मुलांवरी नाचून गावून शिकवती भारी घेतात करून अभ्यासाची तयारी

1    7.5K 10

शाळा झाली डिजीटल

Inspirational

ओळख जगाची करून घेवू तंत्रज्ञानाच्या सोबत राहू

1    6.9K 11

*चारोळी*

Fantasy

चुकीतून शिकावं अज्ञाताकडून ज्ञाताकडे न्यावं ज्ञान देवून मुलास शहाण करावं खास

1    7.1K 8

*मर्यादा या मनाच्या*

Others

नवरा बायकोतील संवाद होवू नये कधी वादविवाद साधावा नेहमीच सुसंवाद आहेत मर्यादा या मनाच्या

1    7.2K 9

*पहाट*

Fantasy

कोंबड्यानं बांग दिली रम्य पहाट झाली वासुदेव आला गाणं गाऊ लागला

1    7.0K 10

*तृणातील इवले फूल*

Inspirational

तृणातील इवले फूल तू भावतोस मज मना खुणावतोस तू पुन्हा पुन्हा...

1    7.2K 5

*शैक्षणिक चारोळी*

Inspirational Others

छोटी,छोटी रोपे लावून करूया आपण वृक्षारोपण रोपांची काळजी घेवून सांभाळू आपण पर्यावरण

1    7.0K 15

*पाऊस आला*

Others

आला पाऊस आला रिमझिम पाऊस आला मस्त पावसात भिजायच....

1    7.0K 13

*शेकोटी पेटवू या.*

Inspirational

शेकोटी भोवती नाचू,गाऊ ताल धरू हाती हात घेवू गोल फेर धरू आला हिवाळा.... पडलाय गारवा शेकोटी पेटव...

1    14.2K 8

बकुळफुले

Fantasy

बकुळीसोबत श्रीकृष्णाच्या जुळल्या प्रेमभावना बकुळफुलांचा सुगंध येताच कसे आवरु या मनाला.....

1    7.5K 10

*बालपण*

Inspirational

आई बाबा आम्हांला पण मनसोक्त खेळायचंय तुमच्यासमवेत राहायचंय बलपणीचा हा काळ सुखाचा तुमच्या समवेत ...

1    13.1K 6

*विचारांची गुढी*

Inspirational

गुढी उभारू आपण सारे नवसंकल्पाची नवनिर्मितीची अन विविध उपक्रमांची

1    7.0K 8

*शाळा आमुची छान*

Others

आमच्या शाळेत सर्वच हुशार आहेत सर्व कर्तबगार अशी आमची शाळा सुंदर पुण्यात आहे पहिला नंबर.....

1    7.3K 9

*माझी आई*

Others

आई माझी तिचा पुण्याई अपरंपार म्हणूनच माझी मूर्ती झाली साकार आई तुझे थोर उपकार

1    7.1K 12

*स्वप्नातील शाळा*

Others

हे स्वप्न कीती सुंदर माझ्या मनाचा झालाय बंदर चला उठा लागा तयारीला जाण्या ज्ञानमंदिराला माझ्या ला...

1    14.3K 9

*वृक्षमाया*

Others

असा हा वृक्ष करी सर्वांवर माया पावसाळ्यात वृक्षाची होती हिरवीगार काया

1    6.9K 11

*एक होती आजी*

Others

पडतो आम्ही आजारी जेव्हा आजीचा बटवा असतो तेव्हा अशी माझी आजी रूबाबदार दिसते कायम तरूण तडफदार

1    6.9K 8

*शब्दकोडी*

Others

होतो सृजन विकासाचा अन नवनिर्मितीचा,गुणवत्ता वाढीचा

1    7.0K 8

*माझे मनोरथ*

Inspirational

नेहमीच असेल माझी सलामी देवराज सरांच्या कल्पनाशक्तीला विद्वत्तेला अन उपक्रमशिलतेला

1    13.6K 10

*कामातील आनंद*

Others

केलेल्या कामाचा आस्वाद मनाचा राहील अनंत दिन हा कामाचा आनंद चाखूया त्यातील मकरंद..

1    13.5K 8

*गुरूपदेश*

Others

काव्यमय शब्दांच्या खाणी गुरू आहात आपण माझे शिष्यत्व स्विकारावे माझे आपल्या कार्याला सलाम आपण माझ...

1    6.9K 9

*शैक्षणिक चारोळी*

Others

अवांतर वाचन घेवूनी करतात वाचनाचा विकास

1    7.3K 9

*हात माझे*

Others

हात माझे कशाला? हात माझे कशाला? नाही कुणाला मारायला हो,नाही कुणाला मारायला

1    7.0K 9

थंडीचा हा महिना

Others

मन तयार हो होईना मग उशीर झाला उठायला

1    7.4K 9

ही थंडी गुलाबी

Others

तनूस आणतो शहारा हा गार गार वारा.

1    7.1K 15

थंडीचा हा गारवा

Others

थंडीचा हा गारवा

1    7.4K 14

बापु

Inspirational

नमन माझे या बापूंना जयांनी स्वार्थाला विरोध केला समाजहितवादी कार्याचा बापूजींनी पाठपुरावा केला

1    6.9K 8

शाळा आमुची छान

Children

आमची शाळा छान छान...

1    7.1K 11

अधुरं स्वप्न

Others

वसुधाच्या अधुऱ्या शिक्षणाची कहाणी

1    13.9K 12

दूरदृष्टी

Others

फुले दाम्पत्यांनी महाराष्ट्राला दिलेले शैक्षणिक देणगी.

1    14.0K 16

*सखी लावण्याची खाणी*

Others

सखीच्या सौंदर्याचे कौतुक

1    20.7K 15

पाऊस

Others

पावसामुळे झालेली पळापळ आणि भिजण्याची गंमत

1    20.3K 17

काव्यमय गोष्ट

Others

शिवबांची जन्मोत्सवाची महती

1    13.5K 13