Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Mina Shelke   AUTHOR OF THE YEAR 2018 - NOMINEE

  Literary Brigadier

देव दगड

Classics

अन्नाची नासाडी । याच्या पायापाशी दुबळा उपाशी । दारोदारी

1    76 1

आयुष्य तिचे

Tragedy

बाईचा जन्मचं झिजण्यात गेला शेवटाला मात्र... अडगळ झाला...

1    90 2

बंधमुक्त

Inspirational

हरवलेलं अस्तित्व नव्याने जगायचे आहे पुन्हा... हक्क आहे तो माझा... नसेल हो कदापि गुन्हा...

1    533 43

होळी

Inspirational

चमकुदे आज खरी मानवता तुझ्यात जणू लिहून गेली ह्या वळणावर शब्दवेडी मिनू..

1    310 39

सुधाकरी रचना

Others

नशेची ती लत । घालविते पत कुत्र्यावानी गत । माणसाची वाया गेली मती । संसाराची माती झाली अधोगती । जीवन...

1    210 6

सुधाकरी

Tragedy

अंधारल्या राती । उजळली वात टाकूनिया कात । सावरली

1    207 6

अष्टाक्षरी ...

Inspirational

काय म्हणेल जमाना सोड आता हा बहाना कृष्ण राधेचा दिवाना सुर बासुरीचा जुना

1    311 12

आर्जव

Others

नको सुतक पाळू तेरा दिसाचे नको अश्रू ढाळू मरणाचे जळून केलीे खाक अडचण आभार मान या सरणाचे

1    414 7

करू साफसफाई मनाची

Others

अंधाऱ्या कोनाड्यात ... दिवा दिवाळीचा पाजळू .... अंधकार मनामनातला सारून नव्याने नाती उजळू ...

1    14.5K 10

अनाथाचे दुःख

Tragedy

बघणारा फक्त करतो किव ... बाकी काहीच नाही ... असंही अनाथ जिणं न यावं कुणाच्या वाट्याला ....

1    274 11

आला श्रावण

Fantasy

रिमझिम पावसात आली श्रावणाची स्वारी स्वागताला पारिजात सडा टाकतोय व्दारी

1    6.8K 15

एक चाल

Others

देवाजीच्या दारी आलेली टोळधाड

1    14.6K 18

अभंग

Inspirational

जीवा लागे ध्यास । पांडुरंग आस चाले पदन्यास । पंढरीसी

1    7.4K 12

कसे सांगू तुला

Abstract Classics Inspirational

मुलगा, मुलगी विचार हा खोटा कर्तृत्वाने माझ्या मिटेल हा तंटा

1    13.0K 18

अंध:कार

Tragedy

समाज माणुसकीला पारखा होत असल्याची खंत

1    13.9K 17

हायकू

Others

निसर्ग वर्नेने

1    13.7K 10

सहाक्षरी रचना

Others

पावसाची चाहूल आणि त्यातून झालेले बदल

1    13.6K 15

।। अभंग ।।

Others

पंढरीच्या वारकऱ्याचे आणि पांडुरंगाचे वर्णन

1    13.5K 16

प्रारब्ध

Others

प्रारब्धाला नसे कुणी तारण...

1    7.1K 17

।। कुंकू।।

Others

कुंकवाची किमया

1    13.9K 12

पहिला पाऊस

Romance

पहिल्या पावसाची प्रेयसीसोबत गंमत

1    14.4K 15

गेय ओवी

Others

ओवी या जुन्या रूपबंधात कथन

1    20.5K 15

आई मला जन्म दे ना...

Tragedy

गरभातली बालिका अआईला धीट व्हायला सांगत अआहे.

1    13.8K 12

अष्टाक्षरी....

Romance

मनातील गुजगोष्टी

1    20.9K 10

शेतकरी.

Inspirational

शिरोमणी काव्य रचनेचा प्रयत्न, शेतकरी व त्याचे जीवन

1    7.4K 11

हायकू...

Others

एका विकृत माणसांची कर्मे आणि त्याला त्याची मिळालेली शिक्षा

1    14.0K 15

बाप माझा

Inspirational

बापाच्या राबण्याची व्यथा आणि ती व्यथा शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न

1    14.2K 9

।। श्रद्धा भंग।।

Others

दगडाचा देव....

1    7.4K 10