Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Surjyakanta Dash

..

  Literary Colonel

କାଳ

Others

ଏବେଠୁ ଶିଖିଯାଆ ଯଦି ବାଟବଣା ତୁମେ ତା ହେଲେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଧରିନିଅ , ଅବିଳମ୍ବେ....

1    2 0

ପୂଜା

Tragedy Others

ତପସ୍ୟା ରତ ମୁନିଋଷିଙ୍କ ପରି ଅବଚେତନରେ ଚେତନାର ସଂଜ୍ଞା

1    21 0

ତୁମେ ମୋର ଭାଲେଟାଇଁନ

Romance

ଲାଜୁଆ ଚାହାଣି ଆଖିରେ ଇଶାରା ତାର ମନ୍ଦ ପବନ ଦେଖି ଝରି ପଡୁଥିବା ପ୍ରେମ ମଧୁ ଝର ପିଉଥିବି ବସି ବସି ।

1    0 0

ଗଣତନ୍ତ୍ର (5)

Others

ଗଣତନ୍ତ୍ର (5) ସକାଳର ଖରା ଭାରି ଶୁନ୍ ଶାନ୍ ତା ସାଂଗକୁ ଆହୁରି ନିଛାଟିଆ ଲାଗେବିଛେଇହୋଇ ପଡିଥିବାଶୀତ ସକାଳର କୁଆସାକେଜ...

1    13.4K 7

ଗଣତନ୍ତ୍ର (4)

Others

ଗଣତନ୍ତ୍ର (4) ଭୋଦେଇ ଖରାରେ ମୁଂହ ମାଡି ଶୋଇଥିବା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କାଲେ କଳା ରଂଗର ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯିବ ଭୋଇ ସାହିକୁ ଯା...

1    20.1K 8

ଗଣତନ୍ତ୍ର (3)

Others

ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର

1    6.9K 5

ଗଣତନ୍ତ୍ର-2

Others

GANATANTRA

1    13.3K 10

ଭାର୍ଗବିର ସ୍ରୋତରେ ତୁମ ପରଶ…

Others

ଭାର୍ଗବିର ସ୍ରୋତରେ                ତୁମ ପରଶ…

1    6.3K 6