Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Devnath Gandate  

छंद – चित्रकला, काव्यलेखन, ब्लॉग डिझाईन, जन्म गाव – मेहा बुजरूक, तह. सावली, जि. चंद्रपूर प्राथमिक शिक्षण – जि. प. प्राथमिक शाळा, मेहा माध्यमिक – विकास विद्यालय विहीरगाव महाविद्यालय – सरदार पटेल महाविद्यालय, चंद्रपूर read more


माझ्या आठवणीच तुझ्या सोबती…

Inspirational

जाताना उठविणार नाही पहाटेच्या साखरझोतून पण, पुन्हा नक्की येण्याची हमी देऊन जाईन…1    295 37