Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,RA Padmanabharao

Rtd Additional director General Doordarshan Delhi Settled at Hyderabad Author of 120 books Sahitya academy award winner 2000 for translation of Amitav Ghosh Shadow lines

  Literary Colonel

మాటలూ ఉన్నాయి స్వగతాలు, గతాలు!

Drama

మిత్రమా! నాపైన రోజూ అలా రాళ్ళు విసిరి కిందపడిన మామిడి పండు తినడం అలవాటు చేసుకున్నావు

2    429 0

ఇక్కడ అంతా క్షేమం

Drama

ఆమధ్య వాళ్ళ క్లాస్ మేట్ అబ్రహాం అనే కుర్రాడిని వాడి బర్త్ డే అని ఇంటి కి తీసుకొచ్చి

2    437 0

నాహంకర్తా హరిఃకర్తా!

Drama

నేను రుషీవ్యాలీ స్కూలు నుంచి ప్యాసయి వచ్చి ఖరగ్ పూర్ ఐ.ఐ.టీ

2    367 0

సహస్ర చంద్ర దర్శనం

Tragedy

మాంగల్యం తంతునానేన మమజీవన హేతునా అని పురోహితులు మంత్రం చెబుతున్నారు

2    303 0

నిర్భయ జీవితం

Drama

గురునాధానికి ఉద్యోగం వచ్చి పదినెలలు. బి.టెక్ అత్తెసరు మార్కులతో ఆరేళ్ళ కు పాసయ్యాడు

2    245 0

సుందరం స్టీల్స్

Drama

జగపతి వాళ్ళ పింగాణి ఫ్యాక్టరీ 1948 లో వాళ్ళ తాత సుందరలాల్ ప్రారంభించి 30 ఏళ్ళు నడిపారు

1    223 0

వనమిత్ర సహదేవ

Inspirational

హైస్కూల్ మైదానంలో అసెంబ్లీలో హెడ్ మాస్టర్ సహదేవుడు పిల్లలు ఎలా నడుచుకోవాలో చెబుతున్నారు

2    461 0

నీవు లేని నేను

Tragedy

రాధా!రాధా! అంటూ అర్ధరాత్రి దాటాక పలవరిస్తూ లేచాడు చలపతి

2    263 0

శతదినోత్సవం

Comedy

శంకరయ్య వస్త్రాల వ్యాపారం 30 ఏళ్ళు గా చేస్తున్నాడు తాతల నాటి నుండి నేటి వరకూ వాళ్ళు

2    226 0

రఘు బాబు వర్ధిల్లాలి!

Others

రఘు బాబు వర్ధిల్లాలి! వర్ధిల్లాలి!_ అంటూ జనం రఘు బాబును భుజాలపై కెక్కించు కొని ఊరేగింపు

2    243 0

వక్రించిన 'సరళ'రేఖ

Tragedy

సరళ అనంతపురం శ్రీకృష్ణ దేవరాయ విశ్వవిద్యాలయంలో తెలుగు ఎంఏఫైనల్ చదువు తోంది

2    237 0

సిమెంట్ దిగ్గజాలు

Drama

రఘుపతి,రామచందర్ మద్రాసు ఐ.ఐ.టిలో బి.టెక్ 1982లో చేశారు

2    301 0

మమతల ఊబి

Tragedy

'హలో! సుందరం! పిల్లలు ఎలా ఉన్నా రురా?' అంటూ కొలంబస్ నుండి ఫోన్

1    419 0

గంగజాతర

Inspirational

రాచవారిపాళెం మారుమూల గ్రామం. 300 గడప ఇళ్ళు పురాతనకాలం నుంచి అక్కడున్నాయి

1    257 0

పుట్టనేల వాడు గిట్టనేల?

Tragedy

శాంతి వెయ్యి దేవుళ్ళకు మొక్కు కొంటే కొడుకు పుట్టాడు రఘు అని పేరుపెట్టారు

1    371 0

గురువందనం

Drama

కందుకూరు ప్రభుత్వ కళాశాల స్వర్ణోత్సవ సంబరాలు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశారు పూర్వవిద్యార్ధులు

2    234 0

అక్కా!నీవే రక్ష

Classics

ప్రభూ! మీరు వేటకు బయలుదేరుతున్నారని తెలిసింది. అనుమతిస్తే మేమూ వస్తాం! అని చిలిపిగా అడి

2    288 0

చిన్నిచిన్ని ముద్దు

Inspirational

జనార్దన్ బెంగుళూరులో సాఫ్టువేర్ ఇంజనీరుగా 20 ఏళ్ళుగా పని చేస్తూ ఇల్లు ఇల్లాలితో స్థిరపడ

2    312 0

తల్లీనిన్ను తలంచి

Drama

గణపతి రాత్రి 11 గంటలకు అమెరికానుండి ఫోన్ చేస్తాడని రోజూ అమ్మ,నాన్నలు- శివయ్య, పార్వతి

1    323 0

చివరి మజిలీ

Drama

‘మృత్యుస్సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం’- గీతోపన్యాసం చెబుతున్న స్వామీ ఆత్మబోధానంద మధు

1    383 0

సూర్యచంద్రులు

Tragedy

20 ఏళ్ళు గడిచాయి ఇద్దరూ హైదరాబాదులో సాఫ్టువేర్ దిగ్గజాలని పేరు తెచ్చుకొన్నారు

1    255 0

మొనగాడు

Drama

చలపతి ఆ ఊళ్ళో మోతుబరి రైతు 60 ఏళ్ళ క్రితంపెదనాన్న ఇంటికి దత్తుడుగా వచ్చాడు

2    353 0

ఆరోజు....

Horror

గోదావరి ఎక్సప్ర్ స్ ఖాజిగూడ స్టేషన్ దాటింది AC టుటైర్లో ప్రయాణిస్తున్న రామానికి

1    340 0

అంతరంగతరంగం

Tragedy

జగపతిరావు కూతురి పెళ్ళి రాడిసన్ హోటల్లో అంగరంగవైభోగంగా జరుగుతోంది

1    377 0

ఆపన్నహస్తం

Drama

తెలతెలవారబోతోంది రామనాధం రోజూవెళ్ళే మార్నింగ్వాక్ కోసం బయలుదేరాడు

1    312 1

రామంగారు ఇకలేరా?

Inspirational

లెక్కలు సరిగా చేయలేదనిరామం మేష్టారు శివ చెంపలు వాయించారు

1    274 0

తేనెమనసు

Drama

రాఘవా! ఇండియాకు జనవరి సెలవులకు వస్తావా?-‘ఆశగా అడిగింది జానకమ్మ

1    156 0

చివరి కోరిక

Tragedy

కాంతం,కాంతం!’ అని కలవరింపుతో నిద్ర లేచాడు హరి

1    345 0

ఆ రోజు ....(2-11-19 story)

Drama

నాకు 14 ఏళ్లు 11 వ తరగతి పరీక్ష రాశాను

1    204 0

చరమా0క0

Tragedy

నాకు తెలియదు మీ ముద్దుల కొడుకు

1    339 0