Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Prayash Kumar Bhue  

"Literary Captain"


ଏମିତି ଏକ ରାତି

Others

ଲାଜେଇ ଯାଏ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ନବବଧୁ ସାଜେ ଓଢଣା ତଲର ଓଠକୁ ଚାବି ମାଟିତଲେ ଗାରେଇ ଚାଲେ ମୂଲ ଆଂଗୁଠିରେ ଇତସ୍ତତଃ ଭାବେ ହଜିଯାଏ କଲ୍ପନା ସହରେ ।1    19 0

ଆତ୍ମା

Others

କିଏ ଅବା ନ ଦେବ ହୃଦୟ ତାକୁ ସୂତା ପରି କଟି ସହ ରାଜହଂସି ଚାଲି ନିରୀହ ହରିଣୀ ମନ ନୀଳ ନୟନା ଭାସିଆସେ ଓଷ୍ଠ ରୁ ଯାହାର କୋଇଲିର ସୁମଧୁର ତାନ ଭାବ ବିହ୍ବଳ କରିଦିଏ ତନୁ ମନକୁ ।1    9 0

ଫମ୍ପା ହାତ

Others

ଜୀବନ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ଫମ୍ପା ଥିବ ଯଦି ହାତ, ବିରାଡି ବି ଭାବେ ନିଜକୁ ବାଘ ଛାଡେନାହିଁ ସିଏ ବାଟ ।1    6 0

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

Inspirational

ମାଁର ଭାସା ହରାଲା ତାକର ପଛା ଧଏଲା.....1    13.6K 10

ପ୍ରେମ

Romance

ପ୍ରେମର ମାପ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସର ତରାଜୁରେ ମିଛ ମାୟା ଆଉ କେତେ ସତର1    1.2K 1

ମୂଲ୍ୟ

Inspirational

ବିଷମ ରେଖା ଉଭେଇ ଯାଏ ପୁଷ୍ପସମ ହୁଏ ପଥ ା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଭୁଏ1    6.5K 6