Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Snigdha Tripathy  


ବୋଉ କୁ ଚିଠି . . .

Inspirational

ବିବାହ ପରେ ଏକ ଝିଅ ର ତା' ବୋଉ ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା କୁ ସେ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମ ରେ . . .2    12.4K 3

ପଥର ନୁହେଁ ଏ ହୃଦୟ ମୋହର

Others

ଭାବୁକ ସଙ୍ଗୀତ1    1.0K 6

ଯା ରେ ମେଘ ତୁ ଯା ...

Romance

ପ୍ରେମିକଟିଏ ବାଧ୍ୟ କରି ମେଘକୁ କହୁଛି ଥରେ ଯାଇ ଭିଜାଇବାକୁ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଏବଂ ଚୁପି ଚୁପି କା ପ୍ରେମିକାର କାନରେ ତା' ମନର ସବୁ ଅକୁହା କଥାକୁ କହିଦେବାକୁ 1    6.8K 6