Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Firoj Patel  

My pen✍ can speak more than your voice

"Literary Colonel"


ଫଗୁନ ଆର କେତେ ଦୂରେ

Others

ହେତେଇ ହେତେଇ ମୁନୁଷ ମନ ଋତୁ ରାଜକେ ଝୁରେ ଶୀତ ପାହାରଖିଆ ଇ ଜୀବନ କେନ୍ତା ଆର ଦମ ଧରେ ଫଗୁନ ଆର କେତେ ଦୂରେ ।1    43 2

ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନୀ

Others

ଯୁଗ ଆଏବା ଯୁଗ ଯିବା ହେଲେ ଖାସ ତୋର ଲାଗି ଫି-ରୋଜ ମଚାନ୍ ଗରଜୁଥିବା ।1    222 5

କହତ..ଇଟା କାଣା ହେଉଛେ ?

Others

ମୁଇଁ ଜାନିଛେ, ଜାନିଜାନି ମୁଇଁ ନିଜେ ହଜୁଛେଁ କଳ୍ପନା ବର୍ଷା ଥି ଭିଜୁଛେଁ ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗୀ ଖୁଲା ଆକାଶେ ମୋର ଖୁଲା ଉଡାନ୍ ଥି1    7.0K 9

ନୂଆଁଖାଇ

Others

କେନ୍ତା ପୋ କେ ଦେଖୁନ କି ବୁଢ଼ୀ ମାଁ ର୍ ଆଁଖି ନୁ ଖୁସିର୍ ଆଖଲ ଯାଏସି ଝରି.. କେନ୍ତା ମାଏଟ୍ ପୁଆଲର୍ ଘର ବି...1    6.7K 3

ଲଭ ୟୁ

Romance

କହ କହ ବଲି କହୁଥିବ ଯଦି କହେମି କେନ କଥା ଜାନି ଜାନି କରି ତମେ1    137 5

ପ୍ୟାର୍ ତତେ ନମସ୍କାର

Others

କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁ ପିରତି ଫାସେ ବାନ୍ଧି ଥିଲେ ଗୋପି ରାଧା ଫିରବି ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ରହିଗଲା ପରେ ଅଧା1    6.9K 8

ପରଖିବା ବନ୍ଦ କର

Romance

ଏ ଭୂମିକମ୍ପ... ଖିନ୍-ଭିନ୍ କରିପାରେ ତତେ ଆଉ ମତେ ତେଣୁ ଥୟ ଧର.. ଆଉ ..ପରଖିବା ବନ୍ଦ କର । ଫିରୋଜ୍ କୁମାର ପଟେଲ1    7.4K 4

ମନର କଥା

Others

ମୋର ନହେଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଯାହାର ହେଉଛ ହୁଅ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୋ ବାକି ଜୀବନ କଟିଯିବ ଆମ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଇଗାଇ ।1    7.1K 8

ଆଗର ଲେଖେ ପ୍ୟାର୍ ନାଇଁ ହେବାର

Others

ତମର ମୋର ଆଖି ମିଶାମିଶି ବାଲା ସେ ପହେଲା ଦେଖା ତମର ଲାଗି ଭାବେ ମହମହ1    6.9K 4

କି ଦୋଷ ଥିଲା ମୋହର

Others

ବଡ଼ ଅଜବ୍ ଏ କୁଟନୀତି ତୁମର ଚୁପ୍ ରହିଲ କିଆଁ, ଜବାବ ଦିଅ କୁହ ତ ଥରେ କି ଦୋଷ ଥିଲା ମୋହର?1    6.6K 6

ତୁ ପାଗେଳୀ ନା ମୁଁ ପାଗଳ

Romance

ଆଖି ଆଗକୁ ଖସି ପଡୁଥିବା କୁଞ୍ଚିତ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତୋର ମନଖୋଲା ଚୁଲବୁଲି ହସ....1    7.0K 9

ଦିଲ ମୋର ଦିୱାନା ହେଲା

Romance

ମୋର ମନ ମଏନା ଉଡିଉଡି ବୁଲି ତାର ମନ ଡ଼ାଲେ ବସେ କାଗଜ ଫୁଲ ବି ତାର ମହକନେ ଗୁଲା ଫୁଲ ଲେଖେ ଵାସେ.....1    7.2K 14