மஞ்சள்தூள் கலந்த தண்ணீரினால் வீட்டையும்,உடலையும் சுத்தம் செய்தால் கரோனா வராது

By KANNAN NATRAJAN