சுதந்திரம் அடைய அந்நாளில் பாடல்களைப் பாடியும், பத்திரிகைகளில் எழுதியும் விடுதலை பெறச் செய்த தன் நலமில்லாத வீரர்கள் நிறைந்த நாடு இந்தியா.

By KANNAN NATRAJAN