பட்டமளிப்பு சான்றிதழ் கொடுக்கும் தகுதி ஏட்டோடு... அதை வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த, அன்றாடம் உலகம் கற்றுத்தரும் பாடங்கள் நிகழ்த்துமே நாளுமோர் பட்டமளிப்பு விழா ! #Quotesdaily 31.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam