உலகமெனும் திரையரங்கில், நம் வாழ்க்கை இடைவேளையில்லா திரைப்படம் போன்றது. #Quotesdaily 26.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam