திரையரங்கில் நடக்கும் நாடகமாய் நமது மனித வாழ்க்கை. நாமனைவரும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரமேற்று வாழும் கலைஞர்களே. #Quotesdaily 26.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam